Ważna informacja

Informacja o punktach wydawania jodku potasu w Gminie Andrychów ( w przypadku zagrożenia promieniowaniem)

https://andrychow.eu/punkty-wydawania-preparatow-jodowych-na-terenie-gminy-andrychow/