VII Powiatowy Konkurs Literacki

Zainspirowani poezją Józefa Barana

We wtorek 21 kwietnia br. odbyło się uroczyste wręczenie nagród laureatom VII Powiatowego Konkursu Literackiego organizowanego przez nasze Liceum. W tym roku uczestnicy konkursu, pisząc opowiadania, eseje i utwory poetyckie, inspirowali się poezją Józefa Barana. Tegoroczna edycja spotkała się z mniejszym niż poprzednie zainteresowaniem ze strony uczniów szkół ponadgimnazjalnych naszego powiatu.

Jury w składzie: mgr Krystyna Korbut – Płonka, mgr Magdalena Biel i mgr Lucyna Rokowska- Ramęda zwróciło uwagę na bardzo wyrównany, wysoki poziom nadesłanych utworów poetyckich i w tej kategorii postanowiło przyznać równorzędne nagrody dla uczennic Zespołu Szkół nr 1 im. T. Kotarbińskiego w Andrychowie: Natalii Potoczny oraz Beaty Holcman a także dla uczniów LO im. Marii Skłodowskiej- Curie w Andrychowie: Pauliny Gawlas (IIb), Martyny Wojewodzic (IIb), Joanny Jury (If), Moniki Lachendro (If), Olimpii Paździory(If), Łukasza Woźniaka (If), Patrycji Domasik (If).

W kategorii opowiadanie jury doceniło dwie prace. I miejsce zajęła Kinga Paterak (If), II nagroda przypadła Oskarowi Barcikowi (If).

W tym roku wyjątkowo nie przyznano żadnej nagrody w kategorii esej.

Nagrody książkowe w konkursie ufundowała Rada Rodziców naszego LO. Piękne, oryginalne dyplomy  przygotował pan mgr Paweł Woźniak. Osobne podziękowania za opiekę nad laureatami otrzymali ich opiekunowie: pan mgr Robert Tracz i pani dr Katarzyna Przebinda –Niemczyk.

Organizatorzy konkursu zapowiedzieli także temat przyszłorocznych zmagań młodych literatów. VIII Powiatowy Konkurs Literacki będzie inspirowany twórczością Haliny Poświatowskiej.

(KN)