Rozdanie świadectw klas III

W piątek 24.04.2015r. absolwenci liceum otrzymali świadectwa ukończenia szkoły.

IMG_5066a

W uroczystości obok uczniów i nauczycieli uczestniczyli zaproszeni rodzice uczniów oraz goście specjalni: Burmistrz Andrychowa Pan Tomasz Żak i Dyrektor BZWBK w Andrychowie Pani Aneta Moczek-Dziąćko.

Do Pamiątkowej Księgi Szkoły zostali wpisani:

Arkadiusz Bałys, Kamil Magiera, Paweł Węgrzyn, Ugo Giordano, Patrycja Szeliga, Dominika Andrejko, Natalia Leśniak, Magdalena Kiszczak, Krystian Pogan, Joanna Wiecheć.

Wpisani do Pamiątkowej Księgi Szkoły to nie tylko uczniowie osiągający bardzo dobre wyniki w nauce czy laureaci konkursów i olimpiad. To też osobowości, ludzie niezwykle zaangażowani w życie szkoły i środowiska, będący wzorem dla innych.

(MB)

Galeria 1.

Galeria 2.