„ODKRYWAMY NOWE PIERWIASTKI – ZOSTAŃ NASZYM ODKRYCIEM”

 

 

PROFILE W ROKU SZKOLNYM 2021/2022
 

 

1a Klasa matematyczno-angielska z rozszerzoną fizyką

Stworzona jest z myślą o osobach pragnących rozwijać swoje zdolności i umiejętności w dziedzinie nauk ścisłych. Przedmioty rozszerzone: matematyka, język angielski, fizyka realizowane są w takim wymiarze godzin, by z powodzeniem przygotować do matury na poziomie rozszerzonym.

Klasa matematyczno-angielska z rozszerzoną fizyką to zatem propozycja dla tych, którzy pragną studiować na wyższych uczelniach technicznych na kierunkach takich jak: informatyka, automatyka i robotyka,  matematyka, fizyka medyczna, fotonika, inżynieria kosmiczna, mechatronika, budownictwo, inżynieria ciepła, biofizyka molekularna, astrofizyka i kosmologia, akustyka i wielu innych.

Profil ten daje gruntowną wiedzę ścisłą i uczy otwartości oraz kreatywności. Dlatego jego absolwenci mogą z powodzeniem kontynuować naukę w wyższych szkołach technicznych i zdobywać zawody najbardziej pożądane na rynku pracy. Uczniowie tego profilu co roku odnoszą sukcesy w Olimpiadzie o Diamentowy Indeks AGH. Rozwijają również swoje zainteresowania i uzdolnienia podczas zajęć prowadzonych przez pracowników naukowych krakowskich uczelni w ramach Małopolskiej Chmury Edukacyjnej oraz podczas wyjazdów organizowanych do Instytutu Fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego i na zajęcia pokazowe na Uniwersytecie Śląskim.

1b Klasa biologiczno-chemiczna z poszerzoną matematyką i językiem angielskim

Przyciąga uczniów ambitnych, o jasnych celach na przyszłość. Rozszerzane w tej klasie przedmioty biologia i chemia zdawane są przez naszych maturzystów na wysokim poziomie, co otwiera furtkę do najlepszych uczelni. Uzupełnieniem kształcenia biologiczno – chemicznego jest proponowane w tej klasie poszerzenie godzin matematyki i języka angielskiego. Oferta tej klasy stworzona została z myślą o tych, którzy w przyszłości zamierzają kształcić się na tak popularnych i przyszłościowych kierunkach, jak: medycyna, stomatologia, farmacja, analityka medyczna, fizjoterapia, weterynaria, dietetyka, kosmetologia, analityka żywności,  behawiorystyka zwierząt, bioinżynieria żywności, genetyka i biologia eksperymentalna, zootechnika, neurobiologia, pielęgniarstwo, położnictwo, zdrowie publiczne.

Zdobywaną na lekcjach wiedzę uczniowie mogą pogłębiać: wyjeżdżając na zajęcia prowadzone przez pracowników naukowych na Uniwersytetach Jagiellońskim i Śląskim; zwiedzając Ogród Botaniczny, wystawę The Human Body; biorąc udział w licznych konkursach i olimpiadach przedmiotowych i uzyskując w nich: tytuły laureatów, indeksy prestiżowych uczelni (AGH,UJ), wyniki bardzo dobre i wyróżnienia.

1c Klasa matematyczno-angielska z rozszerzoną informatyką

To ciesząca się od dwóch lat największą popularnością klasa w naszym Liceum. Stworzona jest z myślą o osobach pragnących rozwijać swoje zdolności i umiejętności przede wszystkim z matematyki i języka obcego. Przedmioty rozszerzone matematyka i język angielski realizowane są w takim wymiarze godzin, by z powodzeniem przygotować do matury na poziomie rozszerzonym. Koniecznym w XXI w. uzupełnieniem kształcenia matematyczno-angielskiego jest rozszerzenie liczby godzin informatyki

Klasa matematyczno-angielska jest przeznaczona dla tych, którzy pragną studiować informatykę, automatykę i robotykę, elektronikę i telekomunikację, analitykę biznesu, marketing, zarządzanie, management, business and technology, innowacje w biznesie, innowacyjne technologie i nowoczesne materiały, zintegrowane planowanie rozwoju, mechatronikę, inżynierię logistyki, inżynierię zarządzania i wiele innych.

1d Klasa matematyczno-angielska z rozszerzoną chemią

Przedmioty rozszerzone: matematyka, język angielski, chemia realizowane są w takim wymiarze godzin, by z powodzeniem przygotować do matury na poziomie rozszerzonym. Klasa matematyczno-angielska z rozszerzoną chemią to zatem propozycja dla tych, którzy pragną studiować głównie na wyższych uczelniach technicznych, na kierunkach z ogromnymi perspektywami takich, jak: chemia i inżynieria materiałów, chemia medyczna, energetyka i chemia jądrowa, technologia chemiczna, przetwórstwo tworzyw sztucznych, chemia kosmetyczna, chemia żywności, chemia techniczna a także gospodarowanie surowcami odnawialnymi, inżynieria przetwórstwa żywności, technologie energii odnawialnej, nanotechnologia, budownictwo …

Wysoki poziom nauczania matematyki rozszerzonej oraz chemii, sukcesy uczniów w olimpiadach ogólnopolskich, szansa na indeksy na AGH, UJ lub Politechnikę Śląską i Krakowską – to niewątpliwe atuty tej klasy.

1e  Klasa turystyczno-sportowa z elementami ratownictwa medycznego

To jedyna tego typu propozycja w okolicy! Dedykujemy ją w szczególności uczniom wiążącym swoją zawodową przyszłość ze sportem, zdrowiem, turystyką, bezpieczeństwem i administracją oraz wszystkim preferującym aktywny tryb życia. Rozszerzane w klasie przedmioty: biologia i geografia oraz zwiększona ilość godzin wychowania fizycznego (przedmiot uzupełniający Sport i Turystyka) dają duże możliwości wyboru dalszej ścieżki kształcenia. Nasi absolwenci będą mogli podjąć studia w Akademii Wychowania Fizycznego, w Wyższej Szkole Aspirantów Pożarnictwa czy w Wojskowych Szkołach Wyższych, a także aplikować na takie kierunki, jak: ratownictwo medyczne, fizjoterapia, dietetyka, kosmetologia, biologia, biotechnologia, ochrona środowiska, turystyka, geografia,  bezpieczeństwo narodowe, administracja, architektura krajobrazu.

Uczniowie klasy sportowo-turystycznej w toku 4-letniego kształcenia zdobędą także wiele praktycznych umiejętności. Zdobywanie wiedzy i praktycznych umiejętności w klasie sportowo- turystycznej będzie połączone z intensywnym rozwijaniem sprawności fizycznej – zarówno w ramach lekcji , jak i zajęć dodatkowych: szkolnych klubów sportowych, wyjazdów na basen, obozów narciarskich, obozów wędrownych, rajdów, biwaków i wycieczek turystyczno – krajoznawczych.

1f  Klasa językowa

Jedyna taka klasa w okolicy przyciąga uczniów kreatywnych i otwartych. Wychodząc naprzeciw ich oczekiwaniom, językiem wiodącym (rozszerzonym) uczyniliśmy język angielski. Dodatkowo rozszerzona geografia oraz nauka od podstaw języka rosyjskiego jako trzeciego języka obcego (oprócz obowiązkowego drugiego języka wybranego spośród języka niemieckiego i języka francuskiego) stwarzają uczniom tego profilu duże możliwości wyboru przyszłego kierunku studiów. Z powodzeniem aplikują oni na wszystkie kierunki filologiczne, geografię, turystykę, a także mogą studiować m.in. Cultural Communication, lingwistykę dla biznesu, języki obce w służbie publicznej, język biznesu, translatorykę, socjologię, komunikację społeczną czy dziennikarstwo. Zwiększona ilość godzin drugiego języka obcego oraz obowiązkowy język rosyjski (jako trzeci) pozwalają wielu absolwentom klasy językowej świetnie radzić sobie na rynku pracy całej Europy.

Zainteresowani nabywaniem kompetencji językowych znajdą u nas prawdziwą szansę na rozwój. Zajęcia prowadzone będą w salach specjalnie przygotowanych do nauki języków obcych – w sali audialnej i multimedialnej, a sprawność językową będzie można na bieżąco sprawdzać podczas wymian międzynarodowych oraz licznych wycieczek zagranicznych organizowanych przez szkołę.

1g  Klasa psychologiczna

To nowość w naszym Liceum. Jest odpowiedzią na widoczne zmiany dokonujące się w społeczeństwie za sprawą pandemii. Obserwując rosnące zapotrzebowanie na specjalistów z dziedziny psychologii, pedagogiki oraz terapeutów, proponujemy klasę , która przygotuje młodzież do podjęcia studiów na kierunkach takich, jak psychologia, psychokryminologia, psychologia kliniczna z psychoterapią, psychologia edukacji i coachingu, psychologia reklamy i mediów, neuropsychologia, oraz wszelkie kierunki pedagogiczne. Oprócz przedmiotów rozszerzonych: biologii, języka angielskiego oraz języka polskiego proponujemy jako przedmiot uzupełniający warsztaty pedagogiczno-psychologiczne, podczas których, pracując pod opieką specjalisty, licealiści od strony praktycznej poznają zawód pedagoga i psychologa oraz  będą doskonalić umiejętności interpersonalne. Jest to klasa dla uczniów empatycznych, potrafiących współpracować zarówno w małej, jak i większej grupie, otwartych na zmiany, kreatywnych.

1h Klasa humanistyczna

To propozycja stworzona z myślą o tych, którzy w przyszłości planują studia na wydziałach nauk humanistycznych, filologicznych, prawniczych i społecznych. Język polski oraz historia będą w tej klasie rozszerzane w takim wymiarze godzin, by jak najlepiej przygotować do matury rozszerzonej z tych przedmiotów  i w ten sposób umożliwić wstęp na polonistykę, historię, prawo, administrację, stosunki międzynarodowe, dyplomację europejską, politologię czy archeologię, dziennikarstwo, komunikację społeczną, socjologię, etykę i mediacje społeczne. Uczniom profilu humanistycznego proponujemy rozwijanie indywidualnych uzdolnień oraz umiejętności komunikacyjnych na zajęciach dodatkowych  (m.in. teatralnych), naukę języka łacińskiego jako przedmiotu uzupełniającego oraz poszerzoną ilość godzin języka angielskiego (w klasach 3 i 4).

Uzupełnieniem edukacji w tej klasie będą także liczne wyjazdy do teatru, udział w spotkaniach Szkolnego Koła Filmowego i projekcie edukacyjnym „Dylematy Temidy”.

 

ROZSZERZONE PRZEDMIOTY w roku szkolnym 2021/22

 

1a  klasa matematyczno-angielska z fizyką  (3 rozszerzenia w klasie)

matematyka – fizyka – język angielski      30 miejsc

1b klasa biologiczno-chemiczna (2 rozszerzenia w klasie oraz poszerzenie godzin matematyki i języka angielskiego)

biologia – chemia   30 miejsc

1c klasa matematyczno-angielska z informatyką (3 rozszerzenia w klasie)

matematyka – język angielski – informatyka    30 miejsc

1d  klasa matematyczno-angielska z chemią (3 rozszerzenia w klasie)

matematyka – chemia – język angielski    30 miejsc

1e klasa turystyczno-sportowa (2 rozszerzenia oraz jako przedmiot uzupełniający Sport i Turystyka)

biologia – geografia          30 miejsc

1f klasa językowa (2 rozszerzenia oraz jako przedmiot uzupełniający język rosyjski)

język angielski – geografia         30 miejsc

1g klasa psychologiczna (3 rozszerzenia oraz przedmiot uzupełniający warsztaty psychologiczno-pedagogiczne)

biologia – język angielski – język polski         30 miejsc

1h klasa humanistyczna (2 rozszerzenia oraz przedmiot uzupełniający język łaciński, poszerzona ilość języka angielskiego)

język polski – historia          30 miejsc

 

Przedmioty punktowane na świadectwie

Klasa Przedmioty punktowane na świadectwie
1a język polski, matematyka, język angielski, fizyka
1b język polski, matematyka, język angielski, biologia lub chemia
1c język polski, matematyka, język angielski, informatyka
1d język polski, matematyka, język angielski, chemia
1e język polski, matematyka, język angielski, biologia lub geografia
1f język polski, matematyka, język angielski, geografia
1g język polski, matematyka, język angielski, biologia
1h język polski, matematyka, język angielski, historia lub wos

 

 

REGULAMIN REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH

I Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Andrychowie 

Podstawa prawna

-Ustawa o systemie oświaty (Dz. U. z 2020 r. poz. 1327, z 2021 r. poz. 4.);

-Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 i 1378 oraz z 2021 r. poz. 4, 619 i 762);

-Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz.U. z 2019 r. poz. 1737);

-Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493, z późn. zm.2);

-Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19(Dz. U. z 2020 poz.1394).

1. Postanowienia ogólne

1. O przyjęcie do klasy pierwszej 4-letniego liceum ogólnokształcącego mogą ubiegać się absolwenci 8-letniej szkoły podstawowej.

2. Rekrutacja do szkoły prowadzona jest z wykorzystaniem systemu informatycznego Vulcan Nabór Szkoły ponadpodstawowe.

3. Kandydat składa wniosek do naszego liceum, jeśli jest to szkoła jego pierwszego wyboru, po założeniu swojego konta w systemie i wybraniu preferencji szkół i oddziałów. Wniosek wygenerowany  w systemie rekrutacji należy dostarczyć do szkoły z zachowaniem ustalonych przez MEN terminów.

2. Zasady ogólne rekrutacji

1. Kandydaci do klas pierwszych składają w sekretariacie szkoły pierwszego wyboru kwestionariusze – wnioski wydrukowane z Systemu wraz z niezbędnymi oryginałami lub kopiami zaświadczeń (kopie zaświadczeń muszą być potwierdzone przez szkoły, w których są one wymagane).

2. Szkoła przyjmuje wyłącznie wnioski podpisane przez kandydata i rodziców (prawnych opiekunów).

3. W Systemie Elektronicznego Wspomagania Rekrutacji:

a) kandydat określa pozycję swoich preferencji przyjęcia do danego oddziału,

b) każdy z kandydatów zostaje przydzielony tylko do jednego z preferowanych oddziałów lub nie zostaje przyjęty do żadnego oddziału, jeśli do żadnego ze wskazanych oddziałów nie uzyskał wystarczającej liczby punktów zapewniających mu przyjęcie,

c)jeżeli kandydat uzyskał liczbę punktów uprawniającą go do przyjęcia do większej liczby oddziałów – zostaje on przydzielony do tego i tylko do tego oddziału, który określił jako najbardziej przez niego preferowany,

4. Jeśli I Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie jest szkołą pierwszego wyboru kandydata,  może on złożyć od razu oryginały świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu- co będzie jednoznaczne z potwierdzeniem woli podjęcia nauki w naszej szkole.

5. Kandydat umieszczony na liście przyjętych do szkoły potwierdza wolę podjęcia nauki w danej szkole składając w niej oryginały świadectwa i zaświadczenia o wynikach egzaminu.

6. Ogłoszenie wyników rekrutacji nastąpi w terminie ustalonym przez Kuratora Oświaty.

7. Warunkiem przyjęcia do I Liceum Ogólnokształcącego im. M. Skłodowskiej – Curie w Andrychowie jest dostarczenie oryginałów dokumentów w terminie określonym w terminarzu.

8. O przyjęciu kandydata do klasy pierwszej decyduje uzyskana przez niego w wyniku postępowania rekrutacyjnego lokata na liście kandydatów do liceum.

3. Zasady punktacji w postępowaniu rekrutacyjnym

1. Rekrutacja kandydatów do klas pierwszych odbywa się w systemie elektronicznym Vulcan Nabór Szkoły ponadpodstawowe.

2. Po zebraniu wszystkich danych system automatycznie przydzieli kandydata do określonej szkoły i klasy na podstawie wskazanych przez niego preferencji wpisanych w ujednoliconym  podaniu do elektronicznej bazy danych oraz sumy punktów uzyskanych z następujących  składowych:

a) za wyniki na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej – maksymalnie 72 punkty;

b) wynik egzaminu ośmioklasisty – maksymalnie 100 punktów;

c) szczególne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej – maksymalnie 28 punktów.

3. Przyjmuje się następujący sposób przeliczania na punkty wyników z egzaminu ośmioklasisty, wynik przedstawiony w procentach z: języka polskiego mnoży się przez 0.35, z matematyki mnoży się przez 0.35, z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym mnoży się przez 0.3.

4. Oceny ze świadectwa ukończenia szkoły podstawowej przelicza się na punkty następująco:

celujący 18 punktów
bardzo dobry 17 punktów
dobry 14 punktów
dostateczny 8 punktów
dopuszczający 2 punkty

5. Za świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem przyznaje się 7 punktów.

6. Za szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej przyznaje się maksymalnie 18 punktów.

7. Za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu przyznaje się 3 punkty.

8. Aby za osiągnięcie kandydat otrzymał punkty musi ono zostać wpisane na świadectwo ukończenia szkoły podstawowej

9. O wpisie osiągnięć na świadectwo decyduje dyrektor szkoły podstawowej.

10. Laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, przeprowadzanych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2017 r. poz. 2198, z późn.zm.), są przyjmowani w pierwszej kolejności.

11. Decyzję o przyjęciu kandydata podejmuje Szkolna Komisja Rekrutacyjna.

4. Przepisy końcowe

1. W przypadku wolnych miejsc Dyrektor Szkoły przeprowadza postępowanie uzupełniające w terminie do końca sierpnia 2021 r.

2. Kwestie sporne rozstrzyga Dyrektor Szkoły.

3. Decyzja podjęta przez Dyrektora Szkoły jest ostateczna.

4. Dane osobowe kandydatów przyjętych zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym uczeń uczęszcza do I Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Andrychowie.

 

 

Skip to content