Jubileusz naszej Szkoły

75 lecie

We wrześniu 2020 r. I Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie świętować będzie Jubileusz 75-lecia założenia Szkoły. To święto Liceum może stać się  prawdziwym świętem naszego Miasta i naszej Gminy. Dlatego pragniemy zorganizować w ramach obchodów Jubileuszu imprezy takie jak: Jubileuszowy Koncert chóru szkolnego z zaproszonymi gośćmi, Jubileuszowy Turniej Siatkarski dla absolwentów, rodziców i uczniów, Jubileuszową Wystawę, wrześniowe Uroczystości w gmachu Liceum oraz wrześniowy Bal Absolwenta. Aby imprezy te mogły mieć należytą oprawę, już dziś prosimy o wsparcie finansowe wszystkich, którym leżało i leży na sercu dobro tej Szkoły, w której wykształcenie średnie zdobyło wiele pokoleń mieszkańców Gminy Andrychów i sąsiednich gmin, w Szkole, która od czasów powojennych stanowi ważny punkt na mapie naszego Miasta.

W rozwinięciu przeczytać można list Pani Dyrektor Katarzyny Przebindy-Niemczyk zawierający m.in. informacje o cegiełkach ( 10 zł, 20 zł, 50 zł lub inna kwota), które rozprowadzamy oraz o numerze konta, na które można wpłacać darowiznę . Już dziś dziękujemy za każde wsparcie i już dziś zapraszamy do wspólnego świętowania Jubileuszu naszej Szkoły.

 

zdjęcia

75 lecie                                 Szanowni Państwo!

        Zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o wsparcie organizacji Jubileuszu 75-lecia naszej Szkoły.  Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej- Curie od 1945 r. kształci i wychowuje kolejne pokolenia mieszkańców Gminy Andrychów oraz innych sąsiednich gmin. Naszą Szkołę ukończyło wielu absolwentów, którzy odnosili i odnoszą sukcesy w różnych dziedzinach życia. Wielu byłych uczniów naszego Liceum nadal czuje ogromny sentyment do Szkoły, w której przygotowywali się do wkroczenia w dorosłe życie, nawiązywali trwałe przyjaźnie, przeżywali pierwsze miłości. Jubileusz Szkoły to najlepsza okazja, żeby przypomnieć absolwentom czasy młodości a obecnym uczniom uświadomić, jak wielką tradycję ma Szkoła, do której uczęszczają i jak wielu niezwykłych ludzi zasiadało przed nimi w szkolnych ławkach.

Szanowni Państwo, chcielibyśmy w tym roku jubileuszowym zorganizować dla uczniów, rodziców i absolwentów naszego Liceum wiele imprez, które pokażą to, co mieliśmy i mamy najlepszego- talenty naszych absolwentów i uczniów. Dlatego planujemy między innymi organizację: Jubileuszowego Koncertu naszego chóru szkolnego, Jubileuszowego Turnieju Siatkarskiego, Jubileuszowej Wystawy i przede wszystkim finału obchodów 75-lecia, którym będą wrześniowe Uroczystości w budynku Liceum w gronie absolwentów oraz zaproszonych gości oraz wrześniowy Bal Absolwenta.

Jesteśmy przekonani, że dzięki tym wszystkim wydarzeniom I Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie potwierdzi, że jest szkołą, która inspiruje.

Organizacja tak dużego przedsięwzięcia nie powiedzie się jednak bez wsparcia i pomocy Państwa- rodziców naszych uczniów, będących również często absolwentami naszej Szkoły oraz wszystkich sympatyków naszego Liceum. Dlatego gorąco liczymy na wsparcie przez Państwa tej naszej inicjatywy. Ucieszy nas każda – nawet najmniejsza – pomoc. Rozprowadzamy cegiełki, które można nabyć w sekretariacie Szkoły- będziemy wdzięczni za ich zakup. Dzięki dobrej wieloletniej współpracy z Towarzystwem Miłośników Andrychowa Koło Przyjaciół Liceum mogło otrzymać subkonto tego stowarzyszenia, na które również można wpłacać dowolne datki. Ponieważ Towarzystwo Miłośników Andrychowa jest stowarzyszeniem posiadającym KRS, darowizny przekazywane na cel jubileuszu mogą Państwo odliczyć sobie od podatku. 

W zamian możemy zaoferować:

– grawer z podziękowaniem na Tablicy Pamiątkowej,

– certyfikat z podziękowaniem,

– wpis na naszą stronę internetową ( nazwisko / logo ) pod tytułem „Przyjaciel szkoły”,

– polecanie usług Państwa lub firmy,

– podziękowanie wygłoszone w trakcie uroczystości,

– możliwość wykorzystania własnych materiałów promocyjnych w trakcie trwania obchodów,

– informację w mediach lokalnych.

 Pozostajemy z wyrazami szacunku

                                                                                    Dyrekcja

                                                                          I Liceum Ogólnokształcącego

                                                                  im. Marii Skłodowskiej–Curie w Andrychowie

 

 zdjęcia