Piwnica Art.

W dniu 24 kwietnia 2015 w Piwnicy Art. odbyło się uroczyste spotkanie podczas którego uhonorowano pamiątkowymi podziękowaniami wolontariuszy klas III. Wyróżnieni złożyli podpisy w księdze pamiątkowej oraz na ścianie Piwnicy Art. w miejscu wyznaczonym dla twórczych osobowości.aDSCF0519

Wolontariusze – absolwenci z 2015 roku to: Patrycja Szeliga, Asia Wiecheć, Dominika Andrejko, Ania Sordyl, Ania Gondko, Natalia Leśniak, Krystian Pogan, Arkadiusz Bałys.

Spotkanie okrasiły występy artystyczne. Podziękowania wszystkim wyróżnionym za szczególny wkład
w naszą społeczność szkolną i środowiskową przekazał opiekun wolontariatu LO Władysław Klaja – pedagog szkolny. Gratulujemy!

(WK)