Pięknie się różnić…

We wtorek 14 maja br. Samorząd Uczniowski naszego Liceum zorganizował ostatni w tym roku szkolnym Dzień Tematyczny. Tym razem licealiści, którzy włączyli się do wspólnej zabawy, pojawili się w Szkole przebrani za dzieci z różnych krajów. Współczesny świat każdego dnia za pomocą swoich narzędzi (patrz: nowych technologii) pokazuje nam różne, często stereotypowe oblicza Innego (reprezentującego odmienną kulturę, religię, poglądy…). Licealiści przemierzający w swoich wielokulturowych (nieraz bardzo przemyślanych i dobrze dobranych) strojach szkolne korytarze, nie tylko wywoływali uśmiech u swoich kolegów, ale i skłaniali do refleksji- na ile w tej globalnej wiosce, należąc do jednego gatunku homo sapiens, potrafimy „pięknie się różnić”…

Konkurs na najliczniej przebraną klasę wygrała klasa 1a. Gratulujemy!!!

teatr_2

zdjęcia: Alicja Grabowska