Wielka prośba do Rodziców

Szanowni Państwo! Zwracamy się z ogromną prośbą o wpłaty na konto Rady Rodziców. Dzięki Państwa pomocy finansowej licealiści mogą wyjeżdżać bezpłatnie na liczne konkursy powiatowe, wojewódzkie i ogólnopolskie, odnosząc w nich sukcesy, zajmując wysokie lokaty. Jesteśmy dumni z naszych uczniów, którzy powiększają swoją wiedzę, ale również rozwijają wiele różnych pasji. Możemy nagradzać ich talenty i zaangażowanie także dzięki Państwa wsparciu. Nagrody zakupione z funduszy Rady wręczamy laureatom konkursów przedmiotowych, licealistom osiągającym najlepsze wyniki w nauce oraz uczniom wyróżniającym się zaangażowaniem społecznym. Będziemy wdzięczni za każde finansowe wsparcie Rady Rodziców.

Rada Rodziców przy Liceum Ogólnokształcącym w Andrychowie

nr rachunku:82 8110 0000 2001 0001 0591 0001