mLegitymacje

Nasza szkoła przystąpiła do projektu mLegitymacja – wspólnej inicjatywy Ministerstwa  Edukacji Narodowej oraz Ministerstwa Cyfryzacji. mLegitymacja to legitymacja szkolna  w telefonie będąca częścią aplikacji mObywatel.  

Mobilną legitymację może otrzymać każdy uczeń, któremu wcześniej wydano tradycyjną  wersję papierową dokumentu. 

Co zrobić, żeby taką mLegitymację otrzymać? Czytaj w rozwinięciu…

 

W tym mobilnym dokumencie zapisane są wszystkie dane, które można znaleźć w papierowej  legitymacji: imię i nazwisko ucznia, numer legitymacji, datę wydania, termin ważności, status  użytkownika (uczeń), datę urodzenia, PESEL, adres zamieszkania, nazwę i adres szkoły. 

Uczniowie mogą korzystać z mLegitymacji w tych samych sytuacjach, w których obecnie  korzystają z „tradycyjnych” dokumentów: podczas kontroli biletów, przy zakupie biletów do kina  itp. Okres ważności mLegitymacji jest taki sam jak okres ważności wydanej wcześniej wersji  papierowej 

W przypadku utraty ważności „tradycyjnej” legitymacji, mobilna wersja dokumentu będzie  unieważniana.  

Unieważnienie będzie mogło być dokonane przez szkołę także w przypadku utraty  mLegitymacji na skutek uszkodzeń, niepoprawnego działania lub utraty urządzenia mobilnego,  w którym była przechowywana (mLegitymacja jest przypisana do konkretnego urządzenia  w momencie zgubienia lub kradzieży telefonu należy natychmiastowo poinformować osoby  odpowiedzialne za wydawanie mLegitymacji). 

Wymagania sprzętowe – telefon z systemem operacyjnym Android w wersji co najmniej 6.0. lub  IOS (wersja 10.3 lub nowsza)  

Aby uruchomić mLegitymację należy: 

Złożyć wniosek do dyrektora szkoły o wydanie mLegitymacji (do pobrania). Wnioski  prosimy przekazywać do sekretariatu szkoły. 

Wnioski przyjmujemy od 23.08.2021 r. przez cały rok szkolny.

Wysłać na adres sekretariatu jako załącznik zdjęcie legitymacyjne w formacie JPG lub  JPEG w rozmiarze do 5 MB, podpisane w nazwie pliku imieniem i nazwiskiem ucznia oraz  klasą. 

  Wymagania dotyczące zdjęcia do mLegitymacji: Zdjęcia dołączone do wniosku powinno spełniać takie same kryteria jak zdjęcie do dowodu osobistego/legitymacji szkolnej. Zdjęcie w postaci cyfrowej musi posiadać rozszerzenie jpg lub jpeg, nie większe niż 5 MB, minimalną rozdzielczość 300dpi oraz wymiary 496 px wysokość x 354 px szerokość. Można je zrobić przy pomocy dostępnych darmowych aplikacji.

Pobrać Aplikację mObywatel , potwierdzić regulamin. 

Po otrzymaniu ze szkoły kodu aktywacyjnego uruchomić System na urządzeniu.

Wniosek do pobrania:

wniosek_mLegitymacja