MChE – koło naukowe – „Żywność i środowisko”

W ramach europejskiego projektu „Małopolska Chmura Edukacyjna” badaliśmy stopień zanieczyszczenia bakteriologicznego i mikologicznego w naszej szkole. Badania wykonali uczniowie z klas biol-chem IIb i IId pod kierunkiem dr Marii Chmiel z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie i opiekuna koła mgr Magdaleny Toma.IMG_4538

Zastosowaliśmy dwie metody badań: zderzeniową i sedymentacyjną.

Po pobraniu próbek powietrza z wybranych miejsc, hodowaliśmy na szalkach Petriego  bakterie i grzyby. Przez kilka kolejnych dni prowadziliśmy obserwacje, licząc wyrosłe kolonie mikroorganizmów.

Zebrany materiał jest teraz opracowywany i posłuży do dalszych badań naukowych.

(MT)