MATURA W 2023 r.

Wszystkich Maturzystów zachęcamy do zapoznawania się z materiałami przygotowanymi przez Centralną Komisję Egzaminacyjną

link do strony: https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzamin-maturalny-w-formule-2023/