2014/2015 – Czas na podsumowanie!

Koniec roku to moment wspomnień i podsumowań. Czas zatem spojrzeć wstecz, by odpowiedzieć na pytanie: Jaki był rok 2014/2015 w naszej szkole – w LO Skłodowskiej? My odpowiedź już znamy…

ROK SUKCESÓW PRZEDMIOTOWYCH!

Szczególnie ważnym elementem działalności dydaktyczno-wychowawczej naszej szkoły jest rozwijanie wiedzy i pasji uczniów. Coroczne laury w olimpiadach i konkursach przedmiotowych  są najlepszym dowodem efektywności edukacji w naszej szkole. Potwierdził to również rok 2014/2015. Oto sukcesy na szczeblu ogólnopolskim i wojewódzkim:

 • W Wojewódzkim Konkursie Wiedzy Chemicznej dla klas II tytuły finalistów uzyskało aż troje naszych uczniów  (Wojciech Piekarski, Zuzanna Głownia i Paulina Orszulak), a w kategorii klas III laureatem został Ugo Giordano (zyskując indeks na Wydział Chemii i Ochrony Środowiska UJ), zaś finalistkami­- dwie uczennice (Iwona Wolf i Anna Cichor).
 • W Ogólnopolskim Konkursie Chemicznym „Alchemik” najwyższy wynik w szkole uzyskał Nikodem Chmielewski, a wyróżnienie otrzymali Paulina Orszulak oraz Paweł Gałka.
 • W Ogólnopolskim Młodzieżowym Turnieju Turystyczno-Krajoznawczym Filip Walczak, Tomasz Zieliński oraz Kajetan Burzej zajęli V miejsce w kraju.
 • W Olimpiadzie o Diamentowy Indeks Akademii Górniczo-Hutniczej z matematyki udział wzięli Paweł Węgrzyn (zakwalifikowany do III etapu) oraz Kamil Magiera, który uzyskał tytuł laureata i indeks.
 • W Olimpiadzie o Diamentowy Indeks Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie z fizyki udział wzięli: Arkadiusz Bałys, Jakub Sordyl, Paweł Węgrzyn, Kamil Magiera oraz Marek Ochocki i Mateusz Zaremba. Laureatem został Paweł Węgrzyn (otrzymał indeks na Wydział Automatyki i Robotyki tej uczelni).
 • W konkursie KANGUR MATEMATYCZNY wzięło udział 38 osób, a wyróżnienia otrzymali uczniowie: Wojciech Bodo, Marek Ochocki, Filip Walczak oraz Kamil Jarzyna.
 • W Konkursie Fizycznym „Lwiątko” wyróżnienie uzyskał Kamil Sordyl.
 • W Małopolskim Turnieju Przedsiębiorczości VIII miejsce w województwie zajęły Ewa Dybał oraz Agnieszka Janeczko
 • W Ogólnopolskim Konkursie Ekologicznym „EKO – PLANETA”  wyróżnienie zdobyła Paulina Gawlas w kategorii test oraz Anna Żydek w kategorii praca indywidualna.
 • W Ogólnopolskim Konkursie Geograficznym „GEO – PLANETA” najwyższe wyniki w szkole osiągnęli Wojciech Mizera w kategorii test oraz Angela Kizner w kategorii praca pisemna.
 • W zawodach VIII Olimpiady Losy Żołnierza, Dzieje Oręża Polskiego finalistą etapu wojewódzkiego został Karol Nowak.
 • W Konkursie Wiedzy Etnologicznej organizowanym przez Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UJ tytuł laureatów oraz indeksy na studia na tym wydziale uzyskali Krystian Pogan oraz Sebastian Małysa.
 • W Ogólnopolskim Konkursie Historycznym „Epizody z Najnowszej Historii Polski w Komiksie” udział wzięły Anna Zając oraz Aleksandra Lubas.
 • Do etapu okręgowego XLV Olimpiady Literatury i Języka Polskiego  zakwalifikowała się Magdalena Kiszczak.
 • 23 uczniów naszej szkoły uczestniczyło w Ogólnopolskim Konkursie Przedmiotowym DEUTSCHFREUND 2014. Łukasz Woźniak zajął 5 miejsce w województwie i 58 w kraju, a Natalia Leśniak – 8 miejsce w województwie i 86 w kraju.
 • W I etapie IX Międzynarodowej Olimpiady Języka Niemieckiego udział wzięło 5 uczniów z naszej szkoły. Paulina Orszulak zakwalifikowała się do II etapu, a Natalia Leśniak do etapu III.
 • W VIII edycji Powiatowego Konkursu Recytatorskiego z Języka Niemieckiego I miejsce zajęła Anna Chmiel.
 • Recytatorzy tekstów w języku rosyjskim zajęli aż dwa miejsca na podium: I miejsce- Karol Wieroński, III miejsce- Konrad Solak.
 • Nasza szkoła po raz kolejny zorganizowała Powiatowy Konkurs Wiedzy o Krajach Niemieckojęzycznych „Die deutschsprachigen Länder entdecken, który z roku na rok cieszy się coraz większą popularnością. W konkursie wzięło udział 23 uczniów z 7 szkół.
 • Nasi uczniowie uzyskali II i III miejsce w Powiatowym Konkursie Recytatorskim w Językach Obcych z języka angielskiego.
 • W Powiatowy Konkursie Geograficznym Wojciech Mizera zajął 3miejsce, a Damian Kocemba, Dominika Krupnik, Mateusz Mazgaj oraz Dominika Andrejko uzyskali wyróżnienia.
 • W konkursie Znam Powiat Wadowicki wyróżnienie uzyskały Dominika Andrejko oraz Monika Odroba
 • W Marszu Na Azymut I miejsce zajęła szkolna drużyna „Ewakuacja”, a II „All-in”

Cieszymy się z sukcesów tak wielu naszych uczniów. Są one dowodem na to, że ciężka praca i zaangażowanie przynoszą wymierne efekty w postaci tytułów oraz indeksów na wybrane kierunki studiów. Jesteśmy z Was dumni i mamy nadzieję, że pomogliśmy Wam spełniać marzenia, a już osiągnięte sukcesy nie przeszkodzą Wam sięgać po kolejne laury. Powodzenia w nowym roku szkolnym 2015/2016!

ROK SUKCESÓW ARTYSTYCZNYCH!

Rok 2014/2015 upłynął także pod znakiem wielu sukcesów artystycznych. Wielokrotnie nagradzana grupa teatralna C’est la vie ze spektaklami „Zwierzęta hrabiego Cagliostro” oraz „Rymowanki dla dużych dzieci” z aplauzem przyjmowana była przez andrychowskich (i nie tylko) koneserów sztuki, a świąteczny koncert naszego chóru szkolnego stał się niewątpliwie wydarzeniem roku.

Talenty teatralne, muzyczne, taneczne, plastyczne i literackie naszych uczniów zostały także dostrzeżone w wielu konkursach i przeglądach. Przypomnijmy te najważniejsze!

Sukcesy literackie i krasomówcze:

 • tytuł finalisty XVII Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego im. W. Korfantego (Karol Nowak),
 • tytuł laureata XVIII Ogólnopolskiego Przeglądu Młodzieżowej Twórczości Literackiej LIPA 2014 dla trzech uczennic (Dagmara Dudzik, Magdalena Kiszczak, Aleksandra Kocemba),
 • 6 nagród literackich na Festiwalu Artystycznym Młodzieży w Krakowie: w kategorii poezja– 2. miejsce (Dagmara Dudzik), 3. miejsce (Jan Gołba, Jakub Zawada), w kategorii proza– 2. miejsce (Kinga Paterak), 3. miejsce (Olimpia Paździora) i wyróżnienie (Aleksandra Kocemba),
 • 4 nagrody w kategorii dziennikarstwo na Festiwalu Artystycznym Młodzieży w Krakowie: 1. miejsce (Karolina Stuglik), 2. miejsce (Zuzanna Rauk), 3. miejsce (Elżbieta Stuglik) i wyróżnienie (Karol Nowak),
 • „Talent 2014”  na XIV Festiwalu Artystycznym Dzieci i Młodzieży w Wadowicach (Karolina Lupa),
 • 7 najważniejszych nagród (w tym Grand Prix i dwa pierwsze miejsca) w XVI Powiatowym Konkursie Publicystycznym „O Laur Peryskopu” (Kinga Paterak, Joanna Malarz, Elżbieta Stuglik, Zuzanna Rauk, Wiktoria Respondek, Karolina Wojewodzic, Kinga Pająk),
 • wyróżnienie w kategorii literatura w powiatowym konkursie „W hołdzie ks. Janowi Twardowskiemu” (Magdalena Kiszczak)

Sukcesy teatralne i recytatorskie:

 • dwa „Talenty 2014” na XIV Festiwalu Artystycznym Dzieci i Młodzieży w Wadowicach (Magdalena Kiszczak, Krystian Pogan),
 • 2 nagrody w eliminacjach powiatowych Turnieju Recytatorskiego OKR: 1. miejsce (Emilia Bury), wyróżnienie (Paulina Gawlas),
 • wyróżnienie w Turnieju Teatrów Jednego Aktora OKR (Patrycja Bizoń)

Sukces taneczny:

 • główna nagroda w kategorii soliści na Festiwalu Artystycznym Młodzieży w Krakowie (Stefania Mrawczyńska)

Sukcesy wokalne:

 • miejsce na Festiwalu Artystycznym Młodzieży w Krakowie (Karolina Korpacka)

Sukcesy fotograficzne:

 • dwie nagrody na Festiwalu Artystycznym Młodzieży w Krakowie: 1. miejsce (Julia Mazgaj), wyróżnienie (Wiktoria Mydlarz)

Wniosek? Nasze Liceum to już od lat „najbardziej aktywna artystycznie szkoła Małopolski”. Taki tytuł przyznał nam w ubiegłym roku Małopolski Kurator Oświaty, wręczając statuetkę Pegaza. Kochani szkolni Artyści! W tym roku tylko potwierdziliście, że na nią zasługujecie.

ROK SUKCESÓW SPORTOWYCH!

Rok 2014/2015 obfitował w spektakularne sukcesy sportowe. Nasi uczniowie wystartowali w większości konkurencji objętych współzawodnictwem w ramach Małopolskiej Licealiady Młodzieży Szkolnej. Potrafimy skutecznie konkurować na arenie wojewódzkiej nawet z uczniami szkół mistrzostwa sportowego. Oto dowody:

 • Wicemistrzostwo województwa małopolskiego Aleksandry Krawczyk w biegach przełajowych,
 • IV miejsce w Małopolsce snowboardzistek Kamili Pietroń, Aleksandry Krawczyk i Ilony Kuźmy w punktacji zespołowej,
 • VI miejsce w województwie w biegach przełajowych dla Izabeli Michałowskiej,
 • VIII miejsce w Małopolsce w pływaniu sztafetowym dziewcząt

W wielu finałach wojewódzkich nasi uczniowie uplasowali się w drugiej dziesiątce startujących. Choć nasze Liceum to nie szkoła sportowa, stwarza młodzieży utalentowanej sportowo możliwości zaprezentowania swoich umiejętności i zdobywania laurów w finałach Małopolskiej Licealiady Młodzieży Szkolnej.

Wniosek? LO Andrychów – potęgą sportową w powiecie wadowickim!

ROK PRZEDSIĘWZIĘĆ NAUKOWYCH!

            W roku 2014/2015 głośno było o naszej szkole w lokalnych (i nie tylko!) mediach.

A to m. in. za sprawą ciekawych przedsięwzięć naukowych, w których wzięliśmy udział.

Do najważniejszych należały:

 • Małopolska Chmura Edukacyjna

Jako jedna z 21 placówek edukacyjnych Małopolski i jedyna w powiecie wadowickim nasza szkoła została zaproszona do udziału w pilotażowym projekcie „Chmury Edukacyjnej”. Szkoła została wyposażona w nowoczesny sprzęt służący do komunikacji poprzez sieć internetową. Dzięki temu mieliśmy możliwość bieżącego kontaktu z najlepszymi uczelniami wyższymi Małopolski. Nasi uczniowie uczestniczyli w projektach badawczych oraz wirtualnych zajęciach wykładowych i laboratoryjnych.

Wideokonferencje prowadzone były z 2 przedmiotów:  matematyki i informatyki.

Od października do końca marca w projekcie z informatyki uczestniczyło 12 uczniów, nad którymi naukową opiekę objął mgr Paweł Woźniak. Pracownicy AGH z Katedry Informatyki prowadzili regularne wykłady on-line z różnych dziedzin informatyki. Uczniowie dwukrotnie brali również udział w wykładach „na żywo”.

Projekt z matematyki przeprowadzany był w dwóch licznych grupach: grupie on- line  (prowadzonej przez mgr Monikę Górkiewicz) oraz grupie tworzącej koło naukowe (z opiekunką mgr Małgorzatą Pasternak). Szkolni matematycy brali udział w wykładach najlepszych profesorów UJ.

Projektem Małopolskiej Chmury Edukacyjnej objęta została także biologia. Koło naukowe „Żywność i środowisko” pod opieką mgr Magdaleny Tomy oraz dr hab. inż. Marii Chmiel z Uniwersytetu Rolniczego badało stopień zanieczyszczenia bakteriologicznego i mikologicznego najbliższego środowiska.

Z możliwości, jakie daje projekt MChE, skorzystali także szkolni chemicy (pod opieką mgr Ewy Polak), uczniowie zainteresowani przedmiotami humanistycznymi  (mgr Monika Toka) oraz  młodzi przedsiębiorcy (mgr Krystyna Wesołowska).

 • Małopolska Noc Naukowców

Projekt ten (służący promowaniu nauki) realizowany był dotąd wyłącznie w 4 miastach Małopolski: w Krakowie, Tarnowie, Nowym Sączu i Niepołomicach. W 2014 r. dołączyliśmy do tej czołówki edukacyjnej województwa. Nasze Liceum zorganizowało szereg nocnych pokazów, warsztatów i konkursów z różnych dziedzin nauki, a andrychowscy koneserzy sztuki zaproszeni zostali do Krypt parafii św. Macieja na spektakle, warsztaty teatralne i taneczne oraz występy solistów.

Tłumy w naszym Liceum były najlepszym dowodem sukcesu tego ciekawego przedsięwzięcia!

ROK POMOCY POTRZEBUJĄCYM!

Nasza młodzież to nie tylko ludzie o otwartych umysłach, ale także o otwartych sercach. Wolontariat szkolny już od ponad 8 lat wspiera dzieci, które mają problemy edukacyjne. W roku szkolnym 2014/2015 naszą pomocą objętych było 35 rodzin z terenu Gminy Andrychów i Gminy Wieprz. Uczniowie Liceum bezinteresownie pomagali w nauce dzieciom,  które bez takiego wsparcia miałyby problem, by osiągnąć sukces edukacyjny.

Dodatkową działalnością Klubu Wolontariusza w minionym roku (i w latach poprzednich) było wspieranie osób starszych, schorowanych i samotnych z terenu Gminy Andrychów i Gminy Wieprz. Uczniowie minimum raz w tygodniu odwiedzali  osobę, często pomagali w zakupach i wykonywali drobne prace porządkowe. Obserwując rozwój zainteresowania uczniów problematyką społeczną, pozyskano sojuszników i rozszerzono zakres działalności Szkolnego Wolontariatu.

Do największych naszych przedsięwzięć roku szkolnego 2014/2015 należały:

 • Udział w paraolimpiadzie wspólnie ze Stowarzyszeniem „Dzieci Serc” w Wieprzu Radziechowy:  Była to impreza integracyjna, podczas której 15-osobowa grupa licealistów pomagała w opiece nad dziećmi z różnym stopniem niepełnosprawności.
 • Nadzór nad wolontariuszami podczas Dnia Solidarności z osobami chorymi na schizofrenię.
 • Akcja „Zakrętki – Pomagamy nie tylko przyrodzie”, której celem było zebranie środków na wózek inwalidzki dla chorego ojca jednej z uczennic.
 • Współpraca z oddziałem geriatrycznym Szpitala Psychiatrycznego polegająca na pomocy osobom starszym i chorym w codziennych czynnościach.
 • Organizacja wspólnie z OPS-em wigilijki dla osób starszych i samotnych z terenu Gminy Andrychów.
 • Cyklicznie uczestnictwo w ogólnopolskich akcjach charytatywnych, takich jak Szlachetna Paczka.

13.02.2015 roku w kinie ,,Beskid”   szkolna grupa teatralna C`est la vie oraz soliści naszego Liceum również zaangażowali się w pomoc potrzebującym- wystąpili specjalnie dla Szymona, naszego absolwenta chorego na dystrofię mięśniową. Zagrali spektakle ,,Zwierzęta hrabiego Cagliostro” oraz „Rymowanki dla dużych dzieci”, przedstawili kilka monogramów i zaprezentowali dopełniające całości utwory muzyczne. Impreza pod intrygująco brzmiącą nazwą „Sceniczne niepokoje” przyciągnęła wielu mieszkańców Andrychowa i okolic.

W roku szkolnym 2014/2015 odbyły się również 3 akcje krwiodawstwa, w których brało udział ponad 210 uczniów.  W wyniku tej akcji już kolejny raz nauczyciele, uczniowie oraz absolwenci naszej szkoły oddali 78 litrów krwi! Jedna z tych akcji była dedykowana  Mateuszowi Babikowi.

Tym, którzy w minionym roku oddawali innym swój czas, swoje umiejętności, serce i krew,  gratulujemy i dziękujemy!

ROK PODRÓŻY I SPOTKAŃ Z PASJĄ!

Nasi uczniowie w roku szkolnym 2014/2015 wiedzę o świecie i o sobie zdobywali także podczas licznych wycieczek i spotkań z ludźmi z pasją.

Uczniowie klas pierwszych brali udział  w ciekawych wyjazdach integracyjnych. Celem ich podróży były: Błatnia, Skrzyczne, Bochnia i Stryszawa.

Bardzo dużym zainteresowaniem cieszyły się wycieczki naukowe, organizowane niemalże z każdego przedmiotu. Uczniowie zwiedzali Kraków, przemierzali dróżki kalwaryjskie, wędrowali szlakami na Babią Górę, oglądali osobliwości świata fizyki i biologii. Jak każdego roku, młodzież często wyjeżdżała do teatru. Licealiści zobaczyli m. in. następujące spektakle: „Wielki John Barrymore” i „Body Art” w Teatrze Stu, „Infigenia” i „Natasza” w Teatrze Polskim w Bielsku- Białej.

Prawie wszystkie klasy naszej szkoły brały także udział w dłuższych wyjazdach turystyczno- krajoznawczych. Młodzież podziwiała:

 • Gdańsk (IF i IC)
 • Kopenhagę (IIE)
 • Kotlinę Kłodzką (IID)
 • Rumunię (IB, ID, IIA, IIF, IIG).

Zainteresowani turystyką górską aktywnie brali udział w Andrychowskiej Imprezie Marszów na Orientację i działali w klubie sportów siłowych i turystyki górskiej „Kocierskie Harnasie”.

Z kolei do osób chcących doskonalić swoje umiejętności językowe adresowana była wymiana międzynarodowa z miastem partnerskim Isny w Niemczech. W programie wyjazdu znalazło się np. zwiedzanie  zamku Neuschweinstein, wycieczka do Friedichshafen oraz spotkanie z Burmistrzem Isny.

W roku 2014/2015 nie brakowało także  spotkań z ciekawymi ludźmi, tzw. „Spotkań z pasją”. Swoimi zainteresowaniami dzielili się z nami m.in. podróżnik Arun Milcarz, Adrian Klaja- prezentujący sztuki walki i kulturę wschodu oraz Kajetan Burzej – pasjonat wspinaczki wysokogórskiej i Martyna Siwek -zajmująca się tańcem pooldance.

GRATULUJEMY WSZYSTKIM TYM, KTÓRZY UCZYNILI ROK 2014/2015

ROKIEM SUKCESÓW PRZEDMIOTOWYCH, ARTYSTYCZNYCH I SPORTOWYCH,

ROKIEM PRZEDSIĘWZIĘĆ NAUKOWYCH,

ROKIEM POMOCY POTRZEBUJĄCYM

ORAZ ROKIEM PODRÓŻY I SPOTKAŃ Z PASJĄ!

(AB)