Zapraszamy Rodziców !!!

We wtorek 19 września br. odbędzie się pierwsze w tym roku szkolnym spotkanie rodziców uczniów uczęszczających do klas I i II naszego Liceum z wychowawcami klas.

Na godz. 17.00 na salę gimnastyczną zapraszamy wszystkich rodziców uczniów klas pierwszych. Po trwającym ok. pół godziny spotkaniu z Dyrekcją Szkoły i z nauczycielami uczącymi w naszym Liceum odbędą się zebrania w klasach.

Na godz. 17.30 na spotkania z wychowawcami zapraszamy rodziców uczniów klas drugich.

Rodzice przyszłorocznych maturzystów (czyli klas trzecich) z Dyrekcją i wychowawcami spotkają się w pierwszy wtorek października tj. 03.10.2017 r. Wtedy także na zebranie Rady Rodziców zapraszamy wszystkie trójki klasowe (na godz. 18.15).