Zanim zabrzmi pierwszy dzwonek…

Już czwartego września rozpocznie się nowy rok szkolny 2017/2018. W naszym Liceum zainaugurujemy go dwukrotnie. Najpierw, tuż po Mszy Św. odprawionej o godz. 8.00 w kościele św. Macieja, czyli o godz. 9.15 z Dyrekcją i wychowawcami spotkają się uczniowie klas II i III.

Natomiast o godz. 12.00 również na sali gimnastycznej naszej szkoły odbędzie się Powiatowa Inauguracja Roku Szkolnego, z udziałem władz samorządowych i przedstawicieli wszystkich szkół i placówek oświatowych podlegających Starostwu Powiatowemu w Wadowicach. Podczas tej uroczystości swoje ślubowanie złożą uczniowie klas pierwszych.

Dlatego wszystkich uczniów rozpoczynających dopiero naukę w naszej szkole zapraszamy na spotkanie organizacyjne z Dyrekcją oraz wychowawcami, które odbędzie się w piątek 1 września br. o godz. 9.00 na sali gimnastycznej Liceum. Obecność obowiązkowa.

Także w piątek 1 września br. o godz. 10.00 odbędzie się próba generalna przed poniedziałkowymi uroczystościami, na którą zapraszamy zaangażowanych uczniów oraz odpowiedzialne za dekorację sali gimnastycznej klasy IIe i IIf/h.