Wychowawcy klas   2017/2018

I a matematyczno–fizyczna – Magdalena Biel

I b biologiczno–chemiczna – Anetta Kudłacik

I cd matematyczno-informatyczna – Wanda Tomiczek-Jamróz

I e sportowo-turystyczna – Paweł Kopaczewski

I f językowa – Sylwia Ochman

I h humanistyczna – Anna Krawczyk

II a matematyczno–fizyczna – Joanna Kawczak

II b biologiczno–chemiczna – Katarzyna Opyrchał

II e sportowo–turystyczna – Katarzyna Przebinda-Niemczyk

II fh językowo-humanistyczna – Iwona Kaczmarek

III a matematyczno–fizyczna – Piotr Toma

III b biologiczno–chemiczna – Ewelina Prus-Bizoń

III e sportowo–turystyczna – Marcin Musiał

III fc językowa/matematyczno–chemiczna – Małgorzata Pasternak

III h humanistyczna-prawno-administracyjna – Monika Toka