Wychowawcy klas   2018/2019

I a matematyczno–fizyczna – Małgorzata Pasternak

I b biologiczno–chemiczna – Monika Toka

I di matematyczno-informatyczna – Katarzyna Opyrchał

I e sportowo–turystyczna – Krystyna Wesołowska

I f językowa – Agnieszka Bielecka

I h humanistyczna – Małgorzata Lechowicz-Klaczak

II a matematyczno–fizyczna – Magdalena Biel

II b biologiczno–chemiczna – Anetta Kudłacik

II cd matematyczno-informatyczna – Wanda Tomiczek-Jamróz

II e sportowo-turystyczna – Paweł Kopaczewski

II f językowa – Sylwia Ochman

II h humanistyczna – Anna Krawczyk

III a matematyczno–fizyczna – Joanna Kawczak

III b biologiczno–chemiczna – Agnieszka Bok

III e sportowo–turystyczna – Katarzyna Przebinda-Niemczyk

III fh językowo-humanistyczna – Iwona Kaczmarek