Sprzątali małą ojczyznę

Uczniowie naszej szkoły już od wielu lat chętnie angażują się w akcje porządkowania najbliższej okolicy ze śmieci. Początkiem jesieni, podczas ogólnopolskiej akcji „Sprzątanie świata”, zaopatrzeni przez koordynatora tych edukacyjnych przedsięwzięć – panią mgr Magdalenę Tomę- w jednorazowe rękawiczki i worki, wyruszyli oczyszczać tereny Pańskiej Góry oraz brzegi Wieprzówki.

IMG_20170927_121909

O ilości i rodzajach znalezionych tam  przez nich śmieci można by długo pisać. Niektóre odpady zaskakiwały, inne śmieszyły, a jeszcze inne przerażały- wszystkie natomiast świadczyły o bezmyślności i nieodpowiedzialności osób, które je pozostawiły w lesie czy nad rzeką. Hasło tegorocznej akcji:  „Nie ma śmieci-są surowce” dodatkowo zwracało uwagę na konieczność segregowania odpadów.