„ODKRYWAMY NOWE PIERWIASTKI – ZOSTAŃ NASZYM ODKRYCIEM”

 

 

 

 

 ZACHĘCAMY DO POBRANIA NASZEJ APKI

qr

 

Zeskanuj kod i przejdź do Google Play aby pobrać.

Aplikacja zawiera opis oferty klas na rok 2023/24, kalkulator punktów oraz informacje dotyczące terminów rekrutacji.

Polityka prywatności

 

 

WAŻNE!!!

Rekrutacja do szkoły trwa od 15 maja do 19 czerwca br. (składanie w szkole wniosku papierowego lub wysyłanie wniosku elektronicznego przez Profil Zaufany rodzica).

Kandydaci z powiatu wadowickiego, oświęcimskiego, suskiego (woj. małopolskie) wypełniają wniosek w systemie Vulcan TUTAJ:

https://malopolska.edu.com.pl/kandydat/app/login.html    (logując się do niego zgodnie z otrzymanym w swojej szkole podstawowej loginem):

Kandydaci z województwa śląskiego i innych województw logują się do systemu Vulcan TUTAJ:

https://malopolska.edu.com.pl/kandydat/app/apply/index.html   (i postępują zgodnie z instrukcją w systemie rekrutacji)

 

 

PROFILE W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

1a Klasa matematyczno-angielska z rozszerzoną fizyką 

Stworzona jest z myślą o osobach pragnących rozwijać swoje zdolności i umiejętności w dziedzinie nauk ścisłych. Przedmioty rozszerzone: matematyka, język angielski, fizyka realizowane są w takim wymiarze godzin, by z powodzeniem przygotować do matury na poziomie rozszerzonym.

Klasa matematyczno-angielska z rozszerzoną fizyką to zatem propozycja dla tych, którzy pragną studiować na wyższych uczelniach technicznych na kierunkach takich jak: informatyka, automatyka i robotyka,  matematyka, fizyka medyczna, fotonika, inżynieria kosmiczna, mechatronika, budownictwo, inżynieria ciepła, biofizyka molekularna, astrofizyka i kosmologia, akustyka i wielu innych.

Profil ten daje gruntowną wiedzę ścisłą i uczy otwartości oraz kreatywności. Dlatego jego absolwenci mogą z powodzeniem kontynuować naukę w wyższych szkołach technicznych i zdobywać zawody najbardziej pożądane na rynku pracy. Uczniowie tego profilu co roku odnoszą sukcesy w Olimpiadzie o Diamentowy Indeks AGH. Rozwijają również swoje zainteresowania i uzdolnienia podczas zajęć prowadzonych przez pracowników naukowych krakowskich uczelni w ramach Małopolskiej Chmury Edukacyjnej oraz podczas wyjazdów organizowanych do Instytutu Fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego i na zajęcia pokazowe na Uniwersytecie Śląskim.

drugi język obcy:  do wyboru język niemiecki (kontynuacja) lub język rosyjski (od podstaw)

1b Klasa biologiczno-chemiczna z poszerzoną matematyką i językiem angielskim

Przyciąga uczniów ambitnych, o jasnych celach na przyszłość. Rozszerzane w tej klasie przedmioty biologia i chemia zdawane są przez naszych maturzystów na wysokim poziomie, co otwiera furtkę do najlepszych uczelni. Uzupełnieniem kształcenia biologiczno – chemicznego jest proponowane w tej klasie poszerzenie godzin matematyki i języka angielskiego (przedmioty uzupełniające: angielski z plusem i matematyka plus). Oferta tej klasy stworzona została z myślą o tych, którzy w przyszłości zamierzają kształcić się na tak popularnych i przyszłościowych kierunkach, jak: medycyna, stomatologia, farmacja, analityka medyczna, fizjoterapia, weterynaria, dietetyka, kosmetologia, analityka żywności,  behawiorystyka zwierząt, bioinżynieria żywności, genetyka i biologia eksperymentalna, zootechnika, neurobiologia, pielęgniarstwo, położnictwo, zdrowie publiczne.

Zdobywaną na lekcjach wiedzę uczniowie mogą pogłębiać: wyjeżdżając na zajęcia prowadzone przez pracowników naukowych na Uniwersytetach Jagiellońskim i Śląskim; zwiedzając Ogród Botaniczny, wystawę The Human Body; biorąc udział w licznych konkursach i olimpiadach przedmiotowych i uzyskując w nich: tytuły laureatów, indeksy prestiżowych uczelni (AGH,UJ), wyniki bardzo dobre i wyróżnienia.

drugi język obcy:  do wyboru język niemiecki (kontynuacja) lub język francuski (od podstaw)

1c Klasa matematyczno-angielska z rozszerzoną informatyką

To ciesząca się od dwóch lat największą popularnością klasa w naszym Liceum. Stworzona jest z myślą o osobach pragnących rozwijać swoje zdolności i umiejętności przede wszystkim z matematyki i języka obcego. Przedmioty rozszerzone matematyka i język angielski realizowane są w takim wymiarze godzin, by z powodzeniem przygotować do matury na poziomie rozszerzonym. Koniecznym w XXI w. uzupełnieniem kształcenia matematyczno-angielskiego jest rozszerzenie liczby godzin informatyki

Klasa matematyczno-angielska jest przeznaczona dla tych, którzy pragną studiować informatykę, automatykę i robotykę, elektronikę i telekomunikację, analitykę biznesu, marketing, zarządzanie, management, business and technology, innowacje w biznesie, innowacyjne technologie i nowoczesne materiały, zintegrowane planowanie rozwoju, mechatronikę, inżynierię logistyki, inżynierię zarządzania i wiele innych.

drugi język obcy:  do wyboru język niemiecki (kontynuacja) lub język francuski (od podstaw)

1d Klasa matematyczno-angielska z rozszerzoną chemią

Przedmioty rozszerzone: matematyka, język angielski, chemia realizowane są w takim wymiarze godzin, by z powodzeniem przygotować do matury na poziomie rozszerzonym. Klasa matematyczno-angielska z rozszerzoną chemią to zatem propozycja dla tych, którzy pragną studiować głównie na wyższych uczelniach technicznych, na kierunkach z ogromnymi perspektywami takich, jak: chemia i inżynieria materiałów, chemia medyczna, energetyka i chemia jądrowa, technologia chemiczna, przetwórstwo tworzyw sztucznych, chemia kosmetyczna, chemia żywności, chemia techniczna a także gospodarowanie surowcami odnawialnymi, inżynieria przetwórstwa żywności, technologie energii odnawialnej, nanotechnologia, budownictwo …

Wysoki poziom nauczania matematyki rozszerzonej oraz chemii, sukcesy uczniów w olimpiadach ogólnopolskich, szansa na indeksy na AGH, UJ lub Politechnikę Śląską i Krakowską – to niewątpliwe atuty tej klasy.

drugi język obcy:  do wyboru język niemiecki (kontynuacja) lub język rosyjski (od podstaw)

1e  Klasa turystyczno-sportowa z elementami ratownictwa medycznego

To jedyna tego typu propozycja w okolicy! Dedykujemy ją w szczególności uczniom wiążącym swoją zawodową przyszłość ze sportem, zdrowiem, turystyką, bezpieczeństwem i administracją oraz wszystkim preferującym aktywny tryb życia. Rozszerzane w klasie przedmioty: biologia i geografia oraz zwiększona ilość godzin wychowania fizycznego i języka angielskiego (przedmioty uzupełniające Sport i Turystyka oraz angielski z plusem) dają duże możliwości wyboru dalszej ścieżki kształcenia. Nasi absolwenci będą mogli podjąć studia w Akademii Wychowania Fizycznego, w Wyższej Szkole Aspirantów Pożarnictwa czy w Wojskowych Szkołach Wyższych, a także aplikować na takie kierunki, jak: ratownictwo medyczne, fizjoterapia, dietetyka, kosmetologia, biologia, biotechnologia, ochrona środowiska, turystyka, geografia,  bezpieczeństwo narodowe, administracja, architektura krajobrazu.

Uczniowie klasy sportowo-turystycznej w toku 4-letniego kształcenia zdobędą także wiele praktycznych umiejętności. Zdobywanie wiedzy i praktycznych umiejętności w klasie sportowo- turystycznej będzie połączone z intensywnym rozwijaniem sprawności fizycznej – zarówno w ramach lekcji , jak i zajęć dodatkowych: szkolnych klubów sportowych, wyjazdów na basen, obozów narciarskich, obozów wędrownych, rajdów, biwaków i wycieczek turystyczno – krajoznawczych.

drugi język obcy:  do wyboru język niemiecki (kontynuacja) lub język rosyjski (od podstaw)

1f  Klasa językowa

Jedyna taka klasa w okolicy przyciąga uczniów kreatywnych i otwartych. Wychodząc naprzeciw ich oczekiwaniom, językiem wiodącym (rozszerzonym) uczyniliśmy język angielski. Dodatkowo rozszerzona geografia oraz nauka od podstaw języka rosyjskiego jako trzeciego języka obcego (oprócz obowiązkowego drugiego języka wybranego spośród języka niemieckiego i języka francuskiego) stwarzają uczniom tego profilu duże możliwości wyboru przyszłego kierunku studiów. Z powodzeniem aplikują oni na wszystkie kierunki filologiczne, geografię, turystykę, a także mogą studiować m.in. Cultural Communication, lingwistykę dla biznesu, języki obce w służbie publicznej, język biznesu, translatorykę, socjologię, komunikację społeczną czy dziennikarstwo. Zwiększona ilość godzin drugiego języka obcego oraz obowiązkowy język rosyjski (jako trzeci) pozwalają wielu absolwentom klasy językowej świetnie radzić sobie na rynku pracy całej Europy.

Zainteresowani nabywaniem kompetencji językowych znajdą u nas prawdziwą szansę na rozwój. Zajęcia prowadzone będą w salach specjalnie przygotowanych do nauki języków obcych – w sali audialnej i multimedialnej, a sprawność językową będzie można na bieżąco sprawdzać podczas wymian międzynarodowych oraz licznych wycieczek zagranicznych organizowanych przez szkołę.

1g  Klasa psychologiczna

To nowość w naszym Liceum. Jest odpowiedzią na widoczne zmiany dokonujące się w społeczeństwie za sprawą pandemii. Obserwując rosnące zapotrzebowanie na specjalistów z dziedziny psychologii, pedagogiki oraz terapeutów, proponujemy klasę , która przygotuje młodzież do podjęcia studiów na kierunkach takich, jak psychologia, psychokryminologia, psychologia kliniczna z psychoterapią, psychologia edukacji i coachingu, psychologia reklamy i mediów, neuropsychologia, oraz wszelkie kierunki pedagogiczne. Oprócz przedmiotów rozszerzonych: biologii, języka angielskiego oraz języka polskiego proponujemy jako przedmiot uzupełniający warsztaty pedagogiczno-psychologiczne, podczas których, pracując pod opieką specjalisty, licealiści od strony praktycznej poznają zawód pedagoga i psychologa oraz  będą doskonalić umiejętności interpersonalne. Jest to klasa dla uczniów empatycznych, potrafiących współpracować zarówno w małej, jak i większej grupie, otwartych na zmiany, kreatywnych.

drugi język obcy:  do wyboru język niemiecki (kontynuacja) lub język francuski (od podstaw)

1h Klasa humanistyczna

To propozycja stworzona z myślą o tych, którzy w przyszłości planują studia na wydziałach nauk humanistycznych, filologicznych, prawniczych i społecznych. Język polski oraz historia będą w tej klasie rozszerzane w takim wymiarze godzin, by jak najlepiej przygotować do matury rozszerzonej z tych przedmiotów  i w ten sposób umożliwić wstęp na polonistykę, historię, prawo, administrację, stosunki międzynarodowe, dyplomację europejską, politologię czy archeologię, dziennikarstwo, komunikację społeczną, socjologię, etykę i mediacje społeczne.  Uczniom profilu humanistycznego proponujemy rozwijanie indywidualnych uzdolnień oraz umiejętności komunikacyjnych na zajęciach dodatkowych  (m.in. teatralnych) oraz dwa przedmioty uzupełniające: język łaciński  oraz język angielski z plusem.

Uzupełnieniem edukacji w tej klasie będą także liczne wyjazdy do teatru, udział w spotkaniach Szkolnego Koła Filmowego i projekcie edukacyjnym „Dylematy Temidy”.

drugi język obcy:  do wyboru język niemiecki (kontynuacja) lub język rosyjski (od podstaw)

 

ROZSZERZONE PRZEDMIOTY w roku szkolnym 2023/24

 

1a  klasa matematyczno-angielska z fizyką  (3 rozszerzenia w klasie)

matematyka – fizyka – język angielski      30 miejsc

1b klasa biologiczno-chemiczna (2 rozszerzenia w klasie oraz przedmioty uzupełniające  matematyka plus , język angielski z plusem)

biologia – chemia   30 miejsc

1c klasa matematyczno-angielska z informatyką (3 rozszerzenia w klasie)

matematyka – język angielski – informatyka    30 miejsc

1d  klasa matematyczno-angielska z chemią (3 rozszerzenia w klasie)

matematyka – chemia – język angielski    30 miejsc

1e klasa turystyczno-sportowa (2 rozszerzenia oraz przedmioty uzupełniające Sport i Turystyka, język angielski z plusem)

biologia – geografia          30 miejsc

1f klasa językowa (2 rozszerzenia oraz  przedmiot uzupełniający język rosyjski)

język angielski – geografia         30 miejsc

1g klasa psychologiczna (3 rozszerzenia oraz przedmiot uzupełniający edukacja psychologiczno-pedagogiczna)

biologia – język angielski – język polski         30 miejsc

1h klasa humanistyczna (2 rozszerzenia oraz przedmioty uzupełniające: język łaciński, angielski z plusem)

język polski – historia          30 miejsc

 

Przedmioty punktowane na świadectwie

Klasa Przedmioty punktowane na świadectwie
1a język polski, matematyka, język angielski, fizyka
1b język polski, matematyka, język angielski, biologia
1c język polski, matematyka, język angielski, informatyka
1d język polski, matematyka, język angielski, chemia
1e język polski, matematyka, język angielski, geografia
1f język polski, matematyka, język angielski, geografia
1g język polski, matematyka, język angielski, biologia
1h język polski, matematyka, język angielski, historia

 

 

REGULAMIN REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH

Rozporządzenie Ministra Edukacji  i Nauki w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów

Zarządzenie Małopolskiego Kuratora Oświaty – terminy postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2023/24

Punkty za szczególne osiągniecia- wykaz punktowanych konkursów:

https://kuratorium.krakow.pl/przeliczanie-na-punkty-szczegolnych-osiagniec-wymienionych-na-swiadectwie-ukonczenia-szkoly-podstawowej-postepowanie-rekrutacyjne-do-klas-pierwszych-publicznych-szkol-ponadpodstawowych-na-rok-szkoln/

Skip to content