Rekrutacja na rok 2017/2018

plakat Targi oświatowe too

Terminarz rekrutacji: >pobierz<

Kandydat powinien wypełnić wniosek na stronie internetowej: www.malopolska.edu.com.pl/Kandydat

Podanie należy wydrukować oraz podpisane przez kandydata i rodzica dostarczyć do sekretariatu Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Andrychowie.

 

Ważne informacje

JĘZYKI OBCE W KAŻDEJ KLASIE

Język angielski – wiodący język obcy w każdym profilu.

Drugi język obcy – do wyboru spośród:  język  niemiecki, język rosyjski,  język francuski.

Wybór języka dokonywany będzie w trakcie rekrutacji.

Pierwszeństwo w zapisach do poszczególnych grup językowych będą miały osoby kontynuujące naukę danego języka.

PRZYGOTOWANIE DO MATURY

Celem rzetelnego przygotowania do matury proponujemy zwiększenie liczby godzin matematyki i języka polskiego – przedmiotów, które zdawane są obowiązkowo.

ZAJĘCIA  DODATKOWE

Chór szkolny, koło teatralne, warsztaty taneczne, pracownia artystyczna, turystyka piesza, koła przedmiotowe przygotowujące do konkursów i olimpiad, gazetka szkolna, SKS: piłka siatkowa, koszykowa, ręczna, zajęcia z pływania, Szkolny Klub Sportów Siłowych „Kocierskie Harnasie”, spotkania w Piwnicy Art.

 

Klasy Przedmioty punktowane
matematyczno – fizyczna (1a) język polski, matematyka, język angielski, fizyka
biologiczno – chemiczna (1b) język polski, matematyka, język angielski, biologia lub chemia
matematyczno – chemiczna (1c)
z matematyczno – geograficzną (1d)
język polski, matematyka, język angielski, chemia lub geografia
turystyczno – sportowa (1e) język polski, matematyka, język angielski, biologia lub geografia
językowa (1f) język polski, matematyka, język angielski, geografia
humanistyczna
prawno – administracyjna (1h)
język polski, matematyka, język angielski, historia lub wos
informatyczna (1i) język polski, matematyka, język angielski, informatyka

Informacje o wszelkich ewentualnych zmianach dot. rekrutacji (wynikających z Rozporządzenia MEN, które ukaże się w kwietniu) zamieszczane będą na stronie internetowej naszej szkoły.

 

1a    matematyczno – fizyczna

Klasa matematyczno – fizyczna stworzona jest z myślą o osobach pragnących rozwijać swoje zdolności i umiejętności w dziedzinie nauk ścisłych. Przedmioty rozszerzone (matematyka i fizyka) realizowane są w takim wymiarze godzin, by z powodzeniem przygotować do matury  na poziomie rozszerzonym. Koniecznym w XXI w. uzupełnieniem kształcenia matematyczno- fizycznego jest proponowane w tej klasie zwiększenie liczby godzin  informatyki  lub języka angielskiego.

Klasa matematyczno- fizyczna w naszej szkole to zatem propozycja dla tych, którzy pragną studiować matematykę, fizykę, informatykę lub kształcić się na wyższych uczelniach technicznych i ekonomicznych.

Jednocześnie jednak profil ten jest świetną alternatywą dla średnich szkół zawodowych.  Daje bowiem gruntowną wiedzę ścisłą i uczy otwartości oraz kreatywności.

Dlatego jego absolwenci mogą z powodzeniem kontynuować naukę w policealnych szkołach technicznych i zdobywać zawody najbardziej pożądane na rynku pracy.

matfizPLAKAT

 

1b    biologiczno – chemiczna

Klasa biologiczno – chemiczna od lat cieszy się w naszej szkole popularnością. Przyciąga uczniów ambitnych, o jasnych celach na przyszłość. Rozszerzane w tej klasie przedmioty (biologia i chemia) zdawane są przez naszych maturzystów na wysokim poziomie, co otwiera furtkę do najlepszych uczelni.

Oferta tej klasy stworzona została  z myślą o tych, którzy w przyszłości zamierzają kształcić się na tak popularnych kierunkach, jak: medycyna, stomatologia, farmacja, analityka medyczna, fizjoterapia, weterynaria, dietetyka, kosmetologia, a także psychologia.

Gwarancją jakości kształcenia biologiczno – chemicznego w naszej szkole są liczne sukcesy uczniów tego profilu.biolchem1PLAKAT

 

1c    matematyczno – chemiczna z matematyczno – geograficzną

Klasa matematyczno – chemiczna z klasą matematyczno – geograficzną to ciekawa propozycja dla uczniów, którzy wykazują zainteresowania matematyczne oraz chemiczne lub geograficzne.

Rozszerzane w tej klasie przedmioty realizowane będą w wyjątkowo sprzyjających warunkach. Program nauczania  matematyki na poziomie rozszerzonym oraz  pozostałych przedmiotów realizowany będzie wspólnie przez cały zespół klasowy, zaś lekcje chemii i geografii (do wyboru) odbywać się będą od klasy drugiej w dwóch odrębnych grupach.

Po skończeniu edukacji w tej klasie będzie można kształcić się na kierunkach uniwersyteckich (matematyka, chemia lub geografia) oraz technicznych, takich jak: automatyka i robotyka, informatyka, elektronika, telekomunikacja oraz budownictwo.

Ci, którzy wybiorą chemię, będą mogli dodatkowo aplikować na biochemię, biotechnologię, dietetykę i fizjoterapię, zaś miłośnicy geografii na kierunki ekonomiczne, geodezję, kartografię, geologię oraz turystykę. 

geochem1PLAKAT

 

1e    turystyczno – sportowa z elementami ratownictwa medycznego

Klasa turystyczno – sportowa  z elementami ratownictwa medycznego to jedyna tego typu propozycja w okolicy!

Dedykujemy ją w szczególności uczniom wiążącym swoją zawodową przyszłość ze sportem, zdrowiem, turystyką, bezpieczeństwem i administracją oraz wszystkim preferującym aktywny tryb życia.

Rozszerzane w klasie przedmioty (biologia, geografia i wychowanie fizyczne) dają duże możliwości wyboru dalszej ścieżki kształcenia. Nasi absolwenci będą mogli podjąć studia w Akademii Wychowania Fizycznego, w Wyższej Szkole Aspirantów Pożarnictwa czy w wojskowych szkołach wyższych, a także aplikować na takie kierunki, jak: ratownictwo medyczne, fizjoterapia, dietetyka, kosmetologia, biologia, biotechnologia, ochrona środowiska, turystka, geografia, geologia, geodezja
i kartografia, bezpieczeństwo narodowe, administracja, architektura krajobrazu, transport.

Uczniowie klasy sportowo – turystycznej w toku 3- letniego kształcenia zdobędą także wiele praktycznych umiejętności.

Zorganizowane zostaną  dla nich następujące kursy i warsztaty: Szkolenie Przeciwpożarowe, Kurs Kwalifikowanej Pomocy Przedmedycznej we współpracy z Pogotowiem Ratunkowym w Bielsku – Białej, Warsztaty z Medycyny Urazowej, Kurs  Ratownika Wodnego we współpracy z WOPR, Warsztaty Samoobrony i Strzelnictwa Sportowego we współpracy z Policją oraz Kurs Przewodnika Turystyki Górskiej we współpracy z PTTK.

Zdobywanie wiedzy i praktycznych umiejętności w klasie sportowo- turystycznej będzie połączone z intensywnym rozwijaniem sprawności fizycznej– zarówno w ramach lekcji (z rozszerzonym programem wychowania fizycznego), jak i zajęć dodatkowych: szkolnych klubów sportowych, wyjazdów na basen, obozów narciarskich, obozów wędrownych, rajdów, biwaków i wycieczek turystyczno- krajoznawczych, a także specjalistycznych zajęć siatkarskich (NOWOŚĆ!)

sportPLAKAT

 

1f    językowa – wiodący język angielski

Klasa językowa w naszej szkole przyciąga uczniów kreatywnych i otwartych.

Wychodząc naprzeciw ich oczekiwaniom, językiem wiodącym uczyniliśmy język angielski.

Dodatkowo rozszerzona geografia oraz zwiększona liczba godzin języka polskiego stwarzają uczniom tego profilu duże możliwości wyboru przyszłego kierunku studiów.

Z powodzeniem aplikują oni na kierunki filologiczne, geografię, turystykę, a także socjologię, komunikację społeczną czy dziennikarstwo.

Zwiększona ilość godzin drugiego języka obcego oraz obowiązkowy język rosyjski (jako trzeci) pozwalają wielu absolwentom klasy językowej świetnie radzić sobie na rynku pracy całej Europy.

Zainteresowani nabywaniem kompetencji językowych znajdą u nas prawdziwą szansę na rozwój.  Zajęcia prowadzone będą w salach specjalnie przygotowanych do nauki języków obcych- w sali audialnej i multimedialnej, a sprawność językową będzie można na bieżąco sprawdzać  podczas wymian międzynarodowych i wycieczek zagranicznych organizowanych przez szkołę.

język1PLAKAT

 

1h    humanistyczna prawno – administracyjna

Klasa humanistyczna prawno – administracyjna to propozycja stworzona z myślą o tych, którzy w przyszłości planują studia na wydziałach nauk prawniczych i  społecznych.

Historia oraz wiedza o społeczeństwie będą w tej klasie rozszerzane w takim wymiarze godzin, by jak najlepiej przygotować do matury rozszerzonej z tych przedmiotów i w ten sposób umożliwić wstęp na prawo, administrację, stosunki międzynarodowe, europeistykę, dyplomację  europejską, politologię, archeologię  czy historię.

Jednoczesne zwiększenie w tej klasie liczby godzin języka polskiego pozwoli absolwentom aplikować na takie kierunki jak:  filologia, dziennikarstwo, komunikacja społeczna czy socjologia.

Uczniom profilu prawno – administracyjnego (przyszłym dziennikarzom, dyplomatom, adwokatom czy aktorom) proponujemy rozwijanie  indywidualnych uzdolnień oraz umiejętności komunikacyjnych  na zajęciach dodatkowych (m. in. teatralnych).

Uzupełnieniem edukacji w tej klasie będą także wyjazdy do teatru, opery oraz comiesięczne zajęcia w ramach Projektu Edukacji Filmowej „Dylematy Temidy”, w trakcie których uczniowie poznają na przykładzie filmów (dramatów sądowych) problemy, z jakimi borykać się im przyjdzie w przyszłych zawodach prawniczych.

Klasa prawno – administracyjna to zatem najlepsza propozycja dla osób o humanistycznych zainteresowaniach, które praktycznie myślą o przyszłości.

hum1PLAKAT

 

1i    informatyczna

Klasa informatyczna jest naszą najnowszą propozycją. Uczniowie tego profilu, realizując rozszerzony autorski program informatyki, będą mogli zdobywać umiejętności w następujących zakresach: wektorowa grafika komputerowa, projektowanie stron internetowych przy użyciu CMS-ów, pełna obsługa pakietu Office, sieci komputerowe w teorii i praktyce, algorytmika.

Zdając sobie sprawę z tego, że w dzisiejszym świecie umiejętności informatyczne doskonalić pragną ludzie o rozmaitych zainteresowaniach, wybór drugiego przedmiotu rozszerzonego w tej klasie postanowiliśmy zostawić naszym uczniom. Takiego dogodnego rozwiązania trudno szukać w innych szkołach! Zespół klasowy informatyków, po rozeznaniu się w swoich preferencjach, w drugim semestrze klasy pierwszej podejmie decyzję dotyczącą drugiego (obok informatyki) wiodącego przedmiotu.

Tak zaprojektowany profil informatyczny jest zatem propozycją dla osób, które swoją przyszłość wiążą z pracą programisty, grafika komputerowego, projektanta stron internetowych  czy administratora sieci. Zdobyte w szkole średniej umiejętności pozwolą wielu absolwentom na podjęcie pracy w branży informatycznej już po zakończeniu liceum. Jeśli jednak ktoś zapragnie zostać prawdziwym specjalistą, będzie mógł z powodzeniem kontynuować naukę na kierunkach, takich jak informatyka, automatyka i robotyka czy telekomunikacja.

Drugi (wybrany przez klasę) przedmiot rozszerzony otworzy natomiast możliwości rozwoju umiejętności także w innych dziedzinach, które w powiązaniu z informatycznymi kompetencjami staną się prawdziwym atutem na rynku pracy.

inf1PLAKAT

 

ZAPRASZAMY!

——————————————————————————————————————-