Profile klas w Naszym Liceum

Drodzy  Ósmoklasiści!

Chcecie dołączyć do grona inspirujących uczniów Naszego Liceum, ale wahacie się nad wyborem profilu? W rozwinięciu prezentujemy informacje o profilach, w których możecie rozwijać swoje pasje i zainteresowania. Koniecznie poczytajcie i odwiedźcie nasz profil na Facebooku https://www.facebook.com/LO.Andrychow – tam od 1 czerwca do 6 czerwca trwają Wirtualne Dni Otwarte w Boskiej SkLOdowskiej. Zapraszamy!!!

 


1a   (mat-fiz)

Klasa matematyczno-fizyczna stworzona jest z myślą o osobach pragnących rozwijać swoje zdolności i umiejętności w dziedzinie nauk ścisłych. Przedmioty rozszerzone (matematyka i fizyka) realizowane są w takim wymiarze godzin, by z powodzeniem przygotować do matury  na poziomie rozszerzonym. Koniecznym w XXI w. uzupełnieniem kształcenia matematyczno-fizycznego jest proponowane w tej klasie zwiększenie liczby godzin  informatyki  i języka angielskiego.

Klasa matematyczno-fizyczna w naszej szkole to zatem propozycja dla tych, którzy pragną studiować matematykę, fizykę, informatykę lub kształcić się na wyższych uczelniach technicznych i ekonomicznych. Jednocześnie profil ten jest świetną alternatywą dla średnich szkół zawodowych.  Daje bowiem gruntowną wiedzę ścisłą i uczy otwartości oraz kreatywności. Dlatego jego absolwenci mogą z powodzeniem kontynuować naukę  w policealnych szkołach technicznych i zdobywać zawody najbardziej pożądane na rynku pracy.

 1b (biol-chem)

Klasa biologiczno-chemiczna od lat cieszy się w naszej szkole popularnością. Przyciąga uczniów ambitnych, o jasnych celach na przyszłość. Rozszerzane w tej klasie przedmioty (biologia i chemia) zdawane są przez naszych maturzystów na wysokim poziomie, co otwiera furtkę do najlepszych uczelni. Uzupełnieniem kształcenia biologiczno – chemicznego jest proponowane w tej klasie zwiększenie liczby godzin matematyki, języka angielskiego oraz języka polskiego.

Oferta tej klasy stworzona została  z myślą o tych, którzy w przyszłości zamierzają kształcić się na tak popularnych kierunkach, jak: medycyna, stomatologia, farmacja, analityka medyczna, fizjoterapia, weterynaria, dietetyka, kosmetologia, a także psychologia.  Gwarancją jakości kształcenia biologiczno–chemicznego w naszej szkole są liczne sukcesy uczniów tego profilu.

 1c  (mat-ang)

Klasa matematyczno-angielska stworzona jest z myślą o osobach pragnących rozwijać swoje zdolności i umiejętności z matematyki i języka obcego. Przedmioty rozszerzone (matematyka i język angielski) realizowane są w takim wymiarze godzin, by z powodzeniem przygotować do matury  na poziomie rozszerzonym. Koniecznym w XXI w. uzupełnieniem kształcenia matematyczno-angielskiego jest proponowane w tej klasie zwiększenie liczby godzin  informatyki.

Klasa matematyczno-angielska w naszej szkole to NOWOŚĆ. Jest przeznaczona dla tych, którzy pragną studiować matematykę, informatykę lub kształcić się na wyższych uczelniach technicznych, ekonomicznych i filologicznych. Jednocześnie profil ten jest świetną alternatywą dla średnich szkół zawodowych.  Daje bowiem gruntowną wiedzę ścisłą i uczy otwartości oraz kreatywności. Dlatego jego absolwenci mogą z powodzeniem kontynuować naukę w policealnych szkołach technicznych i zdobywać zawody najbardziej pożądane na rynku pracy.

1e (turystyczno-sportowa)

Klasa turystyczno-sportowa  z elementami ratownictwa medycznego to jedyna tego typu propozycja w okolicy! Dedykujemy ją w szczególności uczniom wiążącym swoją zawodową przyszłość ze sportem, zdrowiem, turystyką, bezpieczeństwem i administracją oraz wszystkim preferującym aktywny tryb życia.

Rozszerzane w klasie przedmioty (biologia, geografia) oraz zwiększona ilość godzin wychowania fizycznego dają duże możliwości wyboru dalszej ścieżki kształcenia. Nasi absolwenci będą mogli podjąć studia w Akademii Wychowania Fizycznego, w Wyższej Szkole Aspirantów Pożarnictwa czy w Wojskowych Szkołach Wyższych, a także aplikować na takie kierunki, jak: ratownictwo medyczne, fizjoterapia, dietetyka, kosmetologia, biologia, biotechnologia, ochrona środowiska, turystka, geografia, geologia, geodezja i kartografia, bezpieczeństwo narodowe, administracja, architektura krajobrazu, transport.

Uczniowie klasy sportowo – turystycznej w toku 4-letniego kształcenia zdobędą także wiele praktycznych umiejętności. Zdobywanie wiedzy i praktycznych umiejętności w klasie sportowo- turystycznej będzie połączone z intensywnym rozwijaniem sprawności fizycznej – zarówno w ramach lekcji (z rozszerzonym programem wychowania fizycznego), jak i zajęć dodatkowych: szkolnych klubów sportowych, wyjazdów na basen, obozów narciarskich, obozów wędrownych, rajdów, biwaków i wycieczek turystyczno-krajoznawczych;

1f  (językowa)

Klasa językowa w naszej szkole przyciąga uczniów kreatywnych i otwartych. Wychodząc naprzeciw ich oczekiwaniom, językiem wiodącym uczyniliśmy język angielski. Dodatkowo rozszerzony język polski oraz nauka od podstaw języka rosyjskiego jako trzeciego  języka obcego ( oprócz obowiązkowego drugiego języka wybranego spośród języka niemieckiego i języka francuskiego) stwarzają uczniom tego profilu duże możliwości wyboru przyszłego kierunku studiów.

Z powodzeniem aplikują oni na kierunki filologiczne, geografię, turystykę, a także socjologię, komunikację społeczną czy dziennikarstwo. Zwiększona ilość godzin drugiego języka obcego oraz obowiązkowy język rosyjski (jako trzeci) pozwalają wielu absolwentom klasy językowej świetnie radzić sobie na rynku pracy całej Europy.

Zainteresowani nabywaniem kompetencji językowych znajdą u nas prawdziwą szansę na rozwój. Zajęcia prowadzone będą w salach specjalnie przygotowanych do nauki języków obcych – w sali audialnej i multimedialnej, a sprawność językową będzie można na bieżąco sprawdzać podczas wymian międzynarodowych i wycieczek zagranicznych organizowanych przez szkołę.

1h  (humanistyczna)

Klasa humanistyczna to propozycja stworzona z myślą o tych, którzy w przyszłości planują studia na wydziałach nauk humanistycznych, filologicznych, prawniczych i społecznych.

Język polski oraz historia będą w tej klasie rozszerzane w takim wymiarze godzin, by jak najlepiej przygotować do matury rozszerzonej z tych przedmiotów i w ten sposób umożliwić wstęp na polonistykę, historię, prawo, administrację, stosunki międzynarodowe, dyplomację  europejską, politologię czy archeologię. Jednoczesne zwiększenie w tej klasie liczby godzin wiedzy o społeczeństwie pozwoli absolwentom aplikować na takie kierunki jak: dziennikarstwo, komunikacja społeczna czy socjologia.

Uczniom profilu humanistycznego proponujemy rozwijanie  indywidualnych uzdolnień oraz umiejętności komunikacyjnych  na zajęciach dodatkowych (m. in. teatralnych). Uzupełnieniem edukacji w tej klasie będą także wyjazdy do teatru, opery oraz możliwość udziału w spotkaniach Szkolnego Koła Filmowego.

ZAPRASZAMY!!!