Teraz Magda!

Samorząd Uczniowski w naszym Liceum ma nowy zarząd! W poniedziałek 8 października br. przeprowadzone zostały wybory do SU. Spośród sześciorga kandydatów- reprezentantów wszystkich klas drugich- wyłoniono przewodniczącego oraz jego dwóch zastępców. Prawie połowa z 410 wyborców zdecydowała, że po kończącym roczną kadencję szefa SU Szymonie Nowaku (IIIb) pałeczkę przejmie Magdalena Radwan (IIb). Pomagać jej będą: Szymon Kożuch (IIe) i Anna Ślesak (IIa). W ścisłym zarządzie SU pracować będą również pozostali kandydaci: Zuzanna Ogiegło (IIcd), Alicja Żmudka (IIf) oraz Alicja Talaga (IIh). Gratulujemy zwycięzcom zaufania, którym zostali obdarzeni i życzymy wielu pomysłów oraz fantastycznych imprez szkolnych!

received_464778717347271