Nasz wolontariat działa od 20 lat!

W niedzielę 5 listopada br. w Sali Kameralnej Wadowickiego Centrum Kultury odbyła się II Wadowicka Gala Wolontariatu. Podczas spotkania wolontariusze działający na naszym terenie mogli  się wymieniać doświadczeniami i wzajemnie inspirować do podejmowania kolejnych wyzwań, które zawsze, choć na różne sposoby, zmieniają otaczający nas świat na lepsze.

DSC_0323

Nasze Liceum podczas Gali reprezentowali: Anna Pietrusiak, Klaudia Saferna i Konrad Rakoczy. W swojej prezentacji przedstawili historię szkolnego wolontariatu obchodzącego w tym roku swój okrągły jubileusz. Opiekunami licealistów-wolontariuszy w naszej szkole od wielu lat są: pan pedagog mgr Władysław Klaja (spiritus movens tego przedsięwzięcia) oraz pani mgr Elżbieta Kapela. Zaś opiekę nad wolontariatem kulturalnym (odpowiedzialnym m.in. za kwestę na odnowę zabytkowych nagrobków) sprawuje pani mgr Ewelina Prus-Bizoń.