Małopolska Chmura Edukacyjna

Małopolska Chmura Edukacyjna cz. III

logopoziom

Nasze Liceum w październiku 2018r rozpoczęło realizację projektu pn. „ Małopolska chmura edukacyjna
– I Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej – Curie w Andrychowie cz. III”, który stanowi kontynuację realizowanych projektów pn. „ Małopolska chmura edukacyjna – Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej – Curie w Andrychowie”, „ Małopolska chmura edukacyjna – Liceum Ogólnokształcące
im. Marii Skłodowskiej – Curie w Andrychowie cz. II” oraz „ Małopolska Chmura Edukacyjna –  wykorzystanie nowoczesnych technik informacyjno – komunikacyjnych w procesie nauczania i rozwoju kompetencji kluczowych uczniów szkół licealnych z terenu WM – pilotaż”.
W ramach projektu przez 2 semestry odbywać się będą zajęcia dodatkowe on-line z matematyki oraz
z informatyki (po 30 godzin z każdego obszaru) dla uczniów zakwalifikowanych od udziału w projekcie,
które w czasie rzeczywistym prowadzone będą przez nauczycieli akademickich. Uczniowie będą również uczestniczyć w zajęciach w formie kół naukowych z dwóch wskazanych wyżej obszarów tematycznych
(po 60 godzin dla dwóch grup z każdego obszaru) oraz dwukrotnie wezmą udział w zajęciach stacjonarnych
na uczelniach w Krakowie.

Celem projektu jest podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych z matematyki i informatyki oraz wspieranie zainteresowań i uzdolnień oraz pobudzanie aktywności edukacyjnej uczniów I Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej – Curie w Andrychowie do 30.06.2019r.

Beneficjent: Powiat Wadowicki

Realizator: I Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej – Curie w Andrychowie

Wartość projektu:  23.422,50

Wkład UE :  19.909,12