Jesteśmy dumni z naszych Absolwentów!

Kiedy kończą nasze Liceum, mają przed sobą wiele planów i różne pomysły na życie. Nasi kochani Absolwenci. Ze świadectwem ukończenia szkoły średniej w jednej ręce, ze zdaną  (lepiej lub gorzej) maturą w kieszeni, ruszają na podbój świata. I naprawdę wielu z nich osiąga sukces. Dla jednych ma on oblicze dobrej pracy, w której mogą rozwijać swoje pasje i zainteresowania,  dla innych szczęśliwej rodziny, a jeszcze inni mierzą go tytułami naukowymi przed nazwiskiem. Zdarzają się jednak takie osoby – prawdziwe osobowości, w których życiu sukces ma te wszystkie twarze. Do ich grona z pewnością zaliczyć można prof. dr.hab. Wiesława Babika – jednego z najbardziej utytułowanych absolwentów naszego Liceum. We czwartek 04.10.2018 r. grupa uczniów z klas biologiczno- chemicznych mogła wysłuchać wykładu prof. Babika podczas inauguracji kolejnego roku akademickiego andrychowskiego UTW.

IMG_1039

Prof. dr hab. Wiesław Babik – absolwent naszego Liceum, przedstawił wszystkim zgromadzonym współczesne poglądy na temat procesu ewolucji w wykładzie: ”Ewolucja – teoria i fakt” . Krótko omówił rozwój myśli ewolucyjnej, wspominając osiągnięcia J.B.Lamarcka, G.Cuviera czy K.Darwina. Wspominał także o dowodach potwierdzających teorię ewolucji. Wiele uwagi poświęcił dużej różnorodności organizmów na Ziemi, za powstanie której odpowiada dobór naturalny – główny mechanizm ewolucji.

Ciekawe, ilu młodych fascynatów biologii i chemii, słuchających czwartkowego wykładu, podąży śladami prof. Babika i poświeci się pracy naukowej?

Wszystkim uczniom naszej Szkoły, przy tej niezwykłej okazji spotkania z wybitnym Absolwentem, chcielibyśmy życzyć, by znaleźli swoją własną drogę do sukcesu.