Co to znaczy być patriotą?

Z okazji setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości nasze Liceum organizuje Szkolny Konkurs Historyczny. Jego pomysłodawczyni, pani mgr Monika Toka, zachęca wszystkie klasy do zaangażowania się i przygotowania: kotylionów niepodległościowych, prezentacji multimedialnej oraz plakatów prezentujących najważniejsze wydarzenia dotyczące naszego kraju, które miały miejsce w konkretnych (wylosowanych przez każdą klasę) latach od 1918 do 2018 r. Ocenie podlegać będzie pomysłowość, oryginalność, estetyka wykonanych prac. Organizatorzy liczą również na klasową współpracę, kreatywność oraz życzą wszystkim uczestnikom dobrej zabawy w trakcie pracy i radości ze wspólnego świętowania NIEPODLEGŁOŚCI.

Prace można składać do 5 listopada br. u pani mgr Moniki Toki. W rozwinięciu znajduje się cały Regulamin Szkolnego Konkursu Historycznego.

Również Biblioteka Szkolna zachęca do zabrania głosu na temat współczesnego pojmowania patriotyzmu. Odpowiedzi, anonimowe lub też podpisane,  na pytania: A Tobie z czym kojarzy się Polska?  Jak być dziś patriotą? Na czym polega patriotyzm?  należy  wrzucić do urny stojącej na stoliku dyżurnych do dnia 7 listopada br.

a_img_7994

zdj. z apelu pt: „Porozmawiajmy o Polsce” z okazji 98 rocznicy odzyskania niepodległości w 2016 r.

 

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU HISTORYCZNEGO
Z OKAZJI 100- LECIA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI

 

Celem konkursu jest popularyzacja wiedzy historycznej dotyczącej okresu zaborów, odzyskania niepodległości oraz najnowszej historii Polski. Ma on również na celu integrację zespołów klasowych wokół idei upamiętnienia momentu odzyskania przez Polskę niepodległości oraz kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich.

Konkurs składa się z trzech części, udział w nim biorą wszystkie klasy, a każda z nich zobowiązana jest do wykonania trzech zadań (kotylion, prezentacja, plakaty – klasy I i II  sześć a klasy III – siedem),  których realizacja będzie przedmiotem oceny szkolnej komisji konkursowej w składzie :

przewodniczący – Dyrektor mgr Paweł Mrzygłód;

wiceprzewodnicząca – Wicedyrektor mgr Anna Lulek;

członkowie: mgr Ewelina Prus – Bizoń , mgr Elżbieta Kapela, mgr Lucyna Rokowska – Ramęda, mgr Agnieszka Bok, mgr Grzegorz Białow, mgr Tomasz Sopicki, mgr Monika Toka.

Zadania wykonujemy w drużynach, na które podzielą się klasy, na godzinach wychowawczych w miesiącu październiku. Prace należy złożyć do dnia 5 listopada (poniedziałek), do godziny 14.30, do p. Moniki Toki (sala nr 17).

 

PRZEBIEG KONKURSU

Część I:Każda klasa wspólnie zaprojektuje kotylion niepodległościowy i według tego projektu każdy uczeń samodzielnie wykona taki kotylion. Dodatkowo należy wykonać jeszcze jeden, który będzie przedłożony do oceny komisji konkursowej.

Przedmiotem oceny będzie pomysłowość, kreatywność projektu, estetyka wykonania oraz wkład pracy.

W dalszej części konkursu klasy podzielą się na drużyny – klasy pierwsze i drugie na 7, a trzecie na 8 drużyn.

Część II:

Jedna z wyłonionych drużyn przygotuje prezentację multimedialną w programie Prezi lub Power Point składającą się z maksymalnie 30 slajdów. Jej tematem będzie ukazanie trudnych losów Polaków pod zaborami, w okresie walk na frontach I wojny światowej oraz zmagań o odbudowę niepodległości do listopada 1918 roku, ze szczególnym uwzględnieniem historii lokalnej – naszego miasta, powiatu wadowickiego lub Małopolski.

Przedmiotem oceny będzie zawartość merytoryczna, szczególnie cenne będą informacje związane z naszym regionem, kreatywność, dbałość o estetykę, utrzymanie równowagi pomiędzy slajdami z tekstem i zdjęciami, umieszczenie w prezentacji map interaktywnych, animacji, fragmentów filmów dokumentalnych i nagrań dźwiękowych.

Nagrodzone prezentacje będą elementem uświetniającym szkolny apel z okazji 100 – lecia niepodległości.

Część III:

Pozostałe drużyny przygotują plakaty, na których przedstawione będą najważniejsze wydarzenia, które miały miejsce w Polsce w kolejnych latach od 1918 roku – od odzyskania niepodległości, aż do roku 2018. Z tych stu plakatów powstanie szkolna wystawa na korytarzu I piętra ukazująca najważniejsze epizody z najnowszej historii Polski, którą można będzie oglądać do końca roku 2018.

Plakaty wykonujemy na dwóch połączonych w biało – czerwoną flagę arkuszach kartonu w formacie A3 otrzymanych od wychowawców. Każda klasa wylosuje lata, które będzie upamiętniać i na każdym z plakatów umieści ich zdaniem najważniejsze wydarzenia
w danym roku. Jedno musi mieć charakter polityczny, a pozostałe mogą być wydarzeniami
o charakterze kulturalnym, naukowym, sportowym. W prosty, ale niebanalny sposób przedstawcie wydarzenia i osoby biorące w nich udział. Możecie też dodać uzasadnienie dlaczego wybraliście te właśnie fakty.

Przedmiotem oceny będzie bezbłędność merytoryczna, inwencja twórcza, estetyka wykonania, wkład pracy drużyn oraz innowacyjne techniki plastyczne i artystyczne zastosowane w plakatach (każdy plakat może być wykonany inną techniką).

Jury zgodnie z podanymi kryteriami przyzna punkty i wyłoni trzy zwycięskie klasy.
Wyniki konkursu ogłosimy i nagrody wręczymy na uroczystym apelu.

Liczymy na Wasze zaangażowanie, klasową współpracę, kreatywność, a wychowawców prosimy o wsparcie i pomoc. Życzymy Wam dobrej zabawy w trakcie pracy i radości ze wspólnego świętowania NIEPODLEGŁOŚCI.

Organizatorzy