Początek niezwykłej przyjaźni

W piątek 27 października br. klasy III, II i I H o profilu humanistycznym (prawno-administracyjnym) udały się do Krakowa na wycieczkę przedmiotową. Otwiera ona realizację projektu „Zaprzyjaźnij się z Temidą”, którego celem jest zapoznanie się z arkanami sztuki prawniczej, specyfiką zawodów prawniczych: adwokata, radcy prawnego, prokuratora, sędziego oraz zasadami funkcjonowania sądów w Polsce w przeszłości i współcześnie. Zorganizowanie tego wyjazdu, wypełnionego ciekawymi spotkaniami z osobami tworzącymi prawo, badającymi system prawny i wykorzystującymi znajomość prawa w swoim zawodzie, to zasługa nauczycielki historii w naszej Szkole pani mgr Moniki Toki.
IMG_20171027_125506

 W pierwszej części projektu uczestniczyliśmy w warsztatach, zorganizowanych w Katedrze Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego przez mecenasa Piotra Pietrołaja, których tematyką były umowy cywilno-prawne. Dowiedzieliśmy się, czym są i jak je sporządzać. Zajęcia poprowadzone z humorem i profesjonalizmem bardzo podobały się uczniom, wywołały wiele ciekawych pytań i komentarzy. Następnym etapem w naszym „podglądaniu” działalności Temidy w Polsce był „Przystanek Historia” Krakowskiego Instytutu Pamięci Narodowej przy zbiegu ulic Dunajewskiego i Garbarskiej, gdzie ciekawym wykładem o funkcjonowaniu systemu sądowniczego w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej (1944-1989) ugościł nas dr Wojciech Frazik. Dla wielu usłyszane informacje były ciekawym uzupełnieniem szkolnej wiedzy o najnowszej historii Polski.

Na zakończenie wycieczki wzięliśmy udział w Dniach Otwartych Sądu Rejonowego. Gościliśmy u Pani sędzi, wiceprezes sądu, Edyty Żyły, która w ciekawy sposób opowiedziała o swojej pracy, o zasadach funkcjonowania sądu, o źródłach prawa w Polsce i o specyfice prawa cywilnego, w którym się specjalizuje. Kolejnym punktem wizyty w sądzie była symulacja rozprawy karnej, przygotowanej przez sędziów. Mogliśmy także usłyszeć o pracy policjantów i specjalnym szkoleniu psów policyjnych. Zwiedziliśmy budynek sądu i cele aresztu, gdzie przebywają podsądni. Dla wielu z nas była to pierwsza wizyta w gmachu sądu, obserwowaliśmy procedury i słuchaliśmy wyjaśnień z ciekawością. Może dla niektórych z uczniów będzie to w przyszłości miejsce pracy. Wracaliśmy do domu zmęczeni, ale pełni wrażeń i oczekiwań w związku z kolejną wizytą, już w nowym roku.