Dopełnienie…

Czym byłoby ciało bez duszy?…Tylko martwą powłoką… A czy piękno, szlachetność, dobroć duszy można by było zobaczyć, gdyby nie była ubrana w ciało? … Nasze istnienie to nieustanne dopełnianie się sprzecznych sił, cech, wartości… Rozgrywa się ono w każdym z osobna, ale najbardziej widoczne jest w grupie, w zespole, we wspólnocie ludzi. Różniąc się we wszystkim (od wyglądu,  po potrzeby, charaktery, poczucie humoru, poglądy…), potrafimy razem pracować, realizować wspólne zadania, tworzyć – a w tym działaniu odkrywać, że więcej nas łączy, niż dzieli…, że przeciwieństwa się przyciągają i dopełniają.

IMG_20171024_134517[1]

Pięknie ujął to w swoich rozważaniach ks.Tischner, którego myśli wykorzystane zostały w krótkiej Impresji (przepięknie zilustrowanej tańcem przez tancerzy zespołu Dino) rozpoczynającej obchody 250 rocznicy nadania praw miejskich naszemu miastu: „…I oto człowiek odkrył, że prócz jego świata istnieje jeszcze świat drugiego, że wolność sama w sobie, wielkość sama w sobie nie istnieją na scenie świata, są tylko w przestrzeni spotkania pomiędzy Tobą a mną, wolność i wielkość istnieją prawdziwie we wspólnocie…” O tym, że dla wspólnoty andrychowian ważna jest wiara w Tego, który swoje bóstwo dopełnił człowieczeństwem, mówił podczas Eucharystii biskup Roman Pindel (absolwent naszego Liceum). A o tym, że wiara, talent, entuzjazm i muzyka połączone razem mają moc rozgrzewania – serc i ciał, mogli przekonać się wszyscy, którzy pomimo przejmującego chłodu pozostali, by wysłuchać Koncertu Gospel naszego chóru. Piękne to było dopełnienie tych wszystkich uroczystości…

zdjęcia: Jakub Gużyński, Jan Banat