Cieszymy się z kolejnych pomocy dydaktycznych!

Nasze Liceum otrzymało kolejne pomoce dydaktyczne w ramach projektu grantowego pn. Małopolska Tarcza Antykryzysowa- Pakiet Edukacyjny II. Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych 10 Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje Działanie 10.1 Rozwój Kształcenia ogólnego Poddziałanie 10.1.6 Cyfryzacja szkół prowadzących kształcenie ogólne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

W ramach Grantu 1 nasza Szkoła otrzymała laptop, komputer stacjonarny, dwa monitory interaktywne, tablet graficzny, projektor oraz kamerę internetową.

Całkowita wartość Grantu dla trzech powiatowych liceów to 75 000 zł.

Cieszymy się z tego wsparcia, dzięki któremu nasza Szkoła staje się coraz bardziej nowoczesną placówką.

2

Read More

Ubezpieczenie uczniów w roku szkolnym 2023/24

Szanowni Państwo,

nasza szkoła nie ubezpiecza grupowo uczniów od następstw nieszczęśliwych wypadków ani od odpowiedzialności cywilnej. Rodzice mogą ubezpieczyć dziecko indywidualnie, w wybranej przez siebie firmie ubezpieczeniowej. W rozwinięciu podajemy dane firm, które przesłały do szkoły swoje oferty.

Read More

Inauguracja nowego roku szkolnego

4 września 2023 r. ( poniedziałek)

godz. 8.00  Msza św. w kościele św. Macieja

godz. 9.00  uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego klas 4 i 3 ( korytarz – II piętro szkoły)

godz. 9.00   spotkanie klas 2 z wychowawcami ( 2a: sala 11, 2b: sala 10, 2bb: sala 17, 2c: sala 6, 2d: sala 72, 2e: sala 70, 2f: sala 71, 2g: sala 73, 2h: sala 12 )

godz. 9.30  uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego klas 2 (korytarz – II piętro szkoły)

godz. 9.30  spotkanie klas 4 i 3 z wychowawcami ( 4ab: sala 6, 4c: sala 17, 4e: sala 70, 4f: sala 72,  4h: sala 81, 3a: sala 16, 3b: 20, 3c: sala 73, 3e: sala 11, 3f: sala 71,  3g: sala 24, 3h: sala 12)

godz.10.15 – uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego klas pierwszych ( korytarz – II piętro szkoły) po nim spotkanie z wychowawcami

( 1a: sala 33, 1b: sala 30, 1c: sala 29, 1d: sala 24, 1e: sala 34, 1f: sala 35, 1g: sala 18, 1h: sala 11)

Wychowawcy klas w roku szkolnym 2023/24

Wychowawcy klas w roku szkolnym 2023/34

1a    mgr Magdalena Biel

1b    mgr Anna Guzdek

1c    mgr Robert Małysiak

1d    mgr Joanna Kawczak

1e    mgr Anna Lulek

1f     mgr Anna Gordon-Rupik

1g    mgr Agata Mularska-Bryndza

1h    mgr Joanna Czarnecka

2a    mgr Andrzej Skowron

2b    mgr Iwona Kaczmarek

2bb  mgr Paweł Kolber

2c     mgr Katarzyna Kasperek

2d     mgr Anna Semik

2e     mgr Roman Rupik

2f      mgr Marta Karcz

2g     mgr Urszula Bałys

2h     mgr Anna Manda

3a     mgr Małgorzata Pasternak

3b    mgr Magdalena Toma

3c     mgr  Magdalena Kubalka-Pluta

3e    mgr Anna Kotowiecka-Wcisło

3f     mgr Agnieszka Bielecka

3g     mgr Agnieszka Bok

3h     dr Dorota Rzycka

4ab   mgr Tomasz Kłapyta

4c     mgr Magdalena Stupka

4e     mgr Paweł Kopaczewski

4f     mgr Jolanta Kocemba

4h    mgr Krystyna Wesołowska

Skip to content