Słodkie owoce ciężkiej pracy

Podczas gdy uczniowie klas pierwszych i drugich, zakończywszy kolejny rok szkolny, mogli rozpocząć upragniony wakacyjny odpoczynek, tegoroczni absolwenci Liceum jeszcze z niepokojem wyczekiwali końca czerwca, by wreszcie poznać wyniki zdawanych w maju egzaminów maturalnych.

W piątek 30 czerwca 2017 r. 136 abiturientów naszej Szkoły otrzymało świadectwo dojrzałości. Oznacza to, że tegoroczny egzamin maturalny zdało 99,3% naszych uczniów. Tym samym nasze Liceum wraz z I LO z Wadowic wyróżnia się wśród szkół ponadgimnazjalnych w powiecie wadowickim pod względem zdawalności matury (w każdej z tych szkół tylko jeden uczeń nie zdał matematyki). Co więcej, owoce ciężkiej pracy naszych licealistów okazały się w tym roku niezwykle słodkie dla większości zdających oraz dla przygotowujących ich do matury przez trzy lata nauki nauczycieli, będących także wykwalifikowanymi egzaminatorami Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Wyniki uzyskane przez uczniów naszego Liceum praktycznie ze wszystkich zdawanych przedmiotów (zarówno tych obowiązkowych, jak i dodatkowych) są bowiem znacznie wyższe od wyników maturzystów w kraju i w Małopolsce. Gratulując absolwentom uzyskania ocen średnio o 10-15% (czy nawet, jak w przypadku matematyki rozszerzonej, o 20%!) wyższych od rówieśników z innych szkół ponadgimnazjalnych, mamy nadzieję, że staną się one przepustką do dostania się na wymarzone kierunki studiów.

obowiązkowe2017

dodatkowe2017

Skip to content