Rekrutacja

Godziny pracy Komisji Rekrutacyjnej

  • 29.06.(poniedziałek) – 10.07.(piątek) 9:00 – 14:00 – wnioski i świadectwa
  • 31.07.(piątek) – 04.08.(wtorek) 9:00 – 14:00 – zaświadczenia z wynikami egzaminu
  • 12.08.(środa) – lista zakwalifikowanych do przyjęcia
  • 13.08.(czwartek) – 18.08.(wtorek) 9:00 – 14:00 potwierdzenie woli (oryginały)
  • 19.08.(środa) – lista przyjętych