Ósmoklasisto! Dołącz do nas!

I Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Andrychowie  to Szkoła, która inspiruje już od 75 lat!

Zapraszamy absolwentów szkół podstawowych do nauki w naszej Szkole. Tworzymy  ( uczniowie, nauczyciele, rodzice oraz absolwenci ) grono ludzi, których łączą różnorodne pasje i którzy starają się nawzajem inspirować.

ŁĄCZY NAS INSPIRACJA!!! Czytaj więcej…

dni otwarte wirtualne

Łączy nas inspiracja naukowa:

Wszyscy nasi uczniowie przystępują do matury i 99% zdaje egzamin dojrzałości. Wyniki naszych uczniów przewyższają średnie ogólnopolskie, wojewódzkie i powiatowe. Wysokie wyniki maturalne pozwalają naszym absolwentom podejmować studia na najbardziej popularnych kierunkach (medycyna, stomatologia, informatyka, psychologia itp.).

Nasi uczniowie wygrywają indeksy na studia i cieszą się tytułami finalistów i laureatów olimpiad (z języka polskiego, matematyki, fizyki, chemii, języków: łacińskiego, angielskiego, niemieckiego, francuskiego, z filozofii,  z geografii). Absolwenci naszego Liceum dobrze radzą sobie na wybranych przez nich kierunkach.

Dobór przedmiotów rozszerzonych konsultujemy z młodzieżą a gwarancją sukcesu jest również doświadczona kadra – nasi nauczyciele mają uprawnienia egzaminatorów maturalnych, biorą udział w ocenianiu egzaminu dojrzałości ze wszystkich przedmiotów.

Łączy nas inspiracja sportowa:

Od kilku lat wiedziemy prym w sportowym współzawodnictwie w powiecie wadowickim. Organizujemy lekcje wychowania fizycznego na basenie i liczne zajęcia w ramach szkolnych kół sportowych m.in. piłki siatkowej, piłki ręcznej, fitness, pływania. Szczycimy się również własnym Szkolnym Klubem Sportów Siłowych „Kocierskie Harnasie”. Dzięki temu nasi uczniowie wygrywają liczne zawody w Małopolskiej Licealiadzie Młodzieży. Ponadto uczniowie klas turystyczno-sportowych wyjeżdżają na tygodniowe obozy: narciarski i lekkoatletyczny.

Łączy nas inspiracja artystyczna:

Organizujemy koła zainteresowań artystycznych (zajęcia teatralne i plastyczne, chór, koło filmowe). Nasi uczniowie zdobywają laury w prestiżowych konkursach i przeglądach (Olimpiada Artystyczna, Konkurs „Talenty”, Festiwal Artystyczny Młodzieży w Krakowie, Ogólnopolski Konkurs Krasomówczy, Ogólnopolski Konkurs Recytatorski).

Rozwijamy zdolności literackie i dziennikarskie – dzięki temu nasi uczniowie odnoszą sukcesy w konkursach powiatowych, wojewódzkich i ogólnopolskich.

Nasz chór szkolny nagrywa własne płyty i daje koncerty a szkolny teatr „C’est la vie” od 20 lat prezentuje się szerokiej publiczności i przywozi nagrody z różnych przeglądów teatralnych.

Łączy nas inspiracja społeczna:

Nasi uczniowie, biorąc udział w wymianach międzynarodowych i wycieczkach zagranicznych, wykazują się kompetencjami językowymi, kreatywnością i przebojowością. Uczymy współpracy, kształtujemy aktywność społeczną i wrażliwość. Uczniowie angażują się w pomoc potrzebującym ( świetnie rozwinięty wolontariat, akcje charytatywne, Szlachetna Paczka, krwiodawstwo), podejmują liczne inicjatywy w ramach działalności Samorządu Uczniowskiego oraz z powodzeniem współpracują z lokalnymi instytucjami.

Szeroko pojętej kultury uczymy, organizując liczne wyjazdy do teatrów, muzeów, filharmonii, dzięki czemu nasi uczniowie stają się świadomymi uczestnikami kultury współczesnej. Organizujemy Małopolską Noc Naukowców!

 

Dołącz do naszego grona!!!

Zostań inspirującym uczniem I Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Andrychowie!!!