Lekcja trudnej historii

We wtorek 20.11.br. klasa 1h, pod opieką Pani mgr Lucyny Rokowskiej-Ramędy wyruszyła do Bielska- Białej, do Zespołu Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących na warsztaty, które odbyły się w ramach projektu „Łączka i inne miejsca poszukiwań”. W zajęciach uczestniczyły cztery szkoły. Prowadziła je Pani dr Kornelia Banaś, pracownik IPN-u, na co dzień zajmująca się archiwistyką. W ramach tej ciekawej lekcji historii  uczniowie dostali do zbadania trzy dokumenty. Pracując w dwuosobowych grupkach, próbowali wykazać represyjność systemu w komunistycznej, powojennej Polsce. Nie było to wcale proste. Jedne dokumenty dotyczyły zawiadomienia urzędów państwowych o śmierci skazańców (m.in. gen. brygady Augusta-Emila Fieldorfa), inne przedstawiały prośby rodzin o podanie informacji o miejscu pobytu ciał zamordowanych bliskich. Ostatni tekst, pisany odręcznie, był najtrudniejszy. Praktycznie nieczytelny – sprawiał młodym badaczom nie lada problem.

To kolejne, po ostatnim pobycie na terenie bielskich wykopalisk, „dotknięcie” przez szkolnych humanistów dramatycznych faktów z powojennej historii Polski okazało się nie tylko niezwykle interesującą, ale przede wszystkim poruszającą lekcją.

Maria Migdałek 1h

IMG_3739